Jump to content

Schedule/tr

From Wikimania 2012 • Washington, D.C., USA
Wikimania 2007 program akışı. Kat Walsh tarafından.

Görünürdeki Wikimania 2012 program akışı şu an için taslaktır.

Genel bakış

Wikimania konferansı, Wikimedia topluluğu ve projelerini (Wikipedia, Wikibooks, Wikinews, Wiktionary, Wikispecies, Wikimedia Commons, ve Wikimedia'yı) bir araya getirip ortak amaçlarını paylaşmak, uluslararası düzeyde birlikte çalışmak ve daha iyi yollar geliştirmek için eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Wikimania 2012 program yapısı, konferans katılımcılarına aktif bir şekilde konuya, ortama ve en önemlisi birbirlerine ilgisini çekmek adına bir çok fırsat sağlamak için tasarlanmıştır. Washington, DC, Wikimania konferans serisinin genel hedefleri etrafında, devlet, kültür, medya ve akademik ilgi toplayan bir yer olarak Wikimania 2012'de önemli bir rol oynamaktadır.

Bu hedefler ve temalar doğrultusunda program, kağıt sunumlar, eğitimler, paneller, ve poster oturumları gibi geleneksel konferans sunumlarını da içerecek; katılımcıların bir araya gelmeleri için dinlenme alanı sağlanacak ve molalar verilecek; serbest toplantı yeniliği ile katılımcıların ortak ilgileri etrafında kendi programı ve katılımı sağlanacak. Sunumlar program komitesi tarafından önceden gözden geçirilecektir. Konferansın serbest konu bölümünde de, katılımcılardan ne olursa olsun, teslim sunumları kabul edilmiş olsa bile sunumlarını bekliyoruz.

Sekizinci yılında Wikimania, 12-14 Temmuz 2012 tarihleri arasında Washington, D.C.'de yapılacaktır. Daha fazla bilgi için, lütfen ana sayfayı ziyaret ediniz.

Sunum Uzunluğu

Önceki yıllarda yapılan sunumların uzamasından dolayı, bizim talebimiz sunumların, sorularla beraber en fazla 25 dakika olmasıdır. Kısa bireysel sunumların kabul olasılığı daha yüksek olursa, ek süre isteyebilirsiniz.

Bu, ana konuşmacı, panel veya çalıştaylar için geçerli değildir. 70 dakikalık sunumlar, ya panel sunumları olarak en az üç sunum içermeli ya da temiz bir çalışma planı içeren çalıştaylar olarak, sunulmalıdır.

Konular

Konular, Wikimania tarafından sunumları düzenlemek ve izleyicileri çeşitlendirmek için ayrılmıştır; böylece farklı sunumların zaman çatışması olmayacaktır. Sunulan beş farklı konu şöyle:

Vikiler ve Kamu Sektörü

Wikimania 2012'nin Washington, DC'de yapılması, konumu gereği, yerel, ulusal veya uluslararası düzeyde işbirliği ile deneyimlerini paylaşarak sosyal yardımlaşma, politika, kamu, kar amacı gütmeyen ve afetle müdahale organizasyonlarında çalışanlar için de özel bir fırsat sunuyor. Viki'ler ve tamamlayıcı teknolojiler, kriz zamanlarında eleştirel olması ve halihazırdaki devletle vatandaş katılımı ile çalışması yanı sıra eğitim, kamu politikası, sosyal girişimcilik, küresel güney ve dünyada gelişim için uzun vadeli hedefleri içinde barındırır. Bu konu başlığında, Wikimedia projeleri ve ilgili faaliyetlerle dünya vatandaşlarını desteklemek için kullanılabilecek yollar aranacaktır.

GLAM (Galeriler, Kütüphaneler, Arşivler, Müzeler) & kültürel açılım

Bu konu başlığında Galeriler, Kütüphaneler, Arşivler ve Müzeler için mevcut sosyal yardımı desteklemek ve bu alanda sürekli çalışma için coşku inşa etmeyi hedefliyor. Sunumlar ve paneller, devam eden etkinliklerin yanı sıra bu çabaların gelecekteki tasavvurunu göstererek etkili tanıtım teknikleri ve sonuçlarını ortaya koyacak. Bu konu başlığında özellikle şu ilgili konular içerecektir: kültürlerin korunması için bir vesile olarak viki teknolojisi; kamu yararına bilgi yönetimi için müzeler ve kütüphaneler tarafından vikilerin kullanımı; yasal ve telif hakkı sorunları; GLAM projelerinin içeriklerini kullanmadan eğitim, gazetecilik ve araştırma yapılması; aynı anda aynı viki sistemi için geçerli farklı yasalar arasında çatışmalar. Bu bölümde konferans öncesi, sonrası, ya da akşam konferansı boyunca Washington, D.C., kuruluşları ziyareti programın akışına dahil edilebilir.

VikiKültürü ve Topluluğu

Neden insanlar Wikimedia projelerine katkıda bulunuyor? Topluluk, kendine özgü kültürel ahlâki değerleri koruyarak nasıl büyüyüp genişleyebilir? Bu konu başlığı, viki kültürü sosyolojisini ve toplumunu keşfetmek ve uygulayıcılar ile araştırmacıların içgörü ve de topluluk yönetimi, sorumluluk, katılım ve anlaşmazlık çözümlerinin en iyi uygulamalarını paylaşmasi için bir forum oluşturmayı sağlayacak. Bu konu başlığının içeriği, farklı viki kültürlerin değerlendirilmesi ve viki topluluklarının ve bölümlerinin arasındaki uyuşmazlıklar ve etkileşimlerin etkilerinin gösterimidir. Özel olarak odaklanılacak olan, özellikle cinsiyet ve yaş ile alakalı farklı toplumsal gruplar arasındaki farklılıkların görüşülmesi, bu bağlamda, kadın ve gençlik katılımı ile alakali sunumlar, toplum içinde temsil ettikleri rolleri ve farklı cinsiyet ve yaş gruplarının diyaloğu için bir araç olarak vikilerin kullanımının, kuvvetle teşvik edilmesidir.

Araştırma, Analiz ve Eğitim

Vikiler üzerine araştırma ve analizlerin kapsamı son yıllarda önemli ölçüde gelişti ve vikiler hızla Kampüs Büyükelçisi Programı aracılığında öğretim sırasında eğitim kurumlarında ve daha resmi bir şekilde sunulmaya başlandı. Seçilen mekanın akademik atmosferi bu alanda çalışan araştırmacılara, iyi bilgilendirilmiş bir kitleye bildiri ve paneller sunmak için özel bir fırsat oluşturur. Bu konu başlığının araştırma ile alakalı kısmı çok çeşitli alanları içerebilir. Teknik gelişim, felsefe ve beşeri bilimler, iletişim, topluluk yönetimi ve işbirliği, bilişim ve diğer birçok alan örnek olarak verilebilir. Bu konu başlığının diğer alanlar arasındaki uygulayıcı tarafı: uzman katılımı ve uzmanların yardımlarını istemeyi, Vikıversite ve diğer yüksek öğretim vikilerini, viki kaynaklarının akademi ve araştırma uygulamalarını harekete geçirmesini ve uygulamasını, araştırma kurumları ve üniversitelerin işbirliğinin geliştirilmesi için girişimleri ve içerik kalitesine katkısını, içerebilmesidir.

Teknoloji ve Altyapı

Teknoloji ve altyapı, Vikimedya projeleri ve viki teknolojisinin diğer kullanımlarının başarısında önemli rol oynar. Bu konu başlığında, gözönündeki teknoloji uygulamalarını ve teorilerini araştırma ve uygulama, mevcut ve gelişen teknolojilerin yeni kullanım alanlarını göstermek ve teknolojiler üzerinde durularak kullanıcı ihtiyaçlarını karşılama ve genel kullanıcı deneyimini iyileştirme üzerine odaklanmayı içermektedir. Bu bölümde sorunlar ve özellikle not alanları şunlardır: OTRS, MedyaViki geliştirme, anlamsal vikiler, wiki-tabanlı Arttırılmış Gerçeklik (AR), QR kodlarının kullanımı, mobil cihazlardaki Vikipedi, Kullanıcı Arayüz Tasarımı, VikiAşk, Liquid Threads ve ilgili teknik odak noktaları.

Program Akışı Bilgisi

  • Hacking günleri ön konferansı ve serbest toplantı bütün katılımcılara açıktır. Bu günlerdeki programlar gayrıresmi olacaktır.

Ön Konferans Program Akışı

New York City Haftasonu, 6-9 Temmuz

10 Temmuz Salı

Zaman Konu Yer Grup
9:00 – 17:00 Hackathon Belirtilecek İsteğe Bağlı Katılım
Sabah Kahve Molası ve Atıştırmalık Belirtilecek İsteğe Bağlı Katılım
Öğle Yemeği Belirtilecek İsteğe Bağlı Katılım
Öğleden Sonra Kahve Molası ve Atıştırmalık Belirtilecek İsteğe Bağlı Katılım
17:00 – 19:00 Hacker grubu akşam yemeği Belirtilecek İsteğe Bağlı Katılım
19:00+ Hackathon devamı Belirtilecek İsteğe Bağlı Katılım

11 Temmuz Çarşamba

Zaman Konu Yer Grup
9:00 – 17:00 Hackathon Belirtilecek İsteğe Bağlı Katılım
9:00 – 17:00 Yönetim kurulu toplantısı Belirtilecek Yönetim kurulu
Sabah Kahve Molası ve Atıştırmalık Belirtilecek İsteğe Bağlı Katılım
Öğle Yemeği Belirtilecek İsteğe Bağlı Katılım
Öğleden Sonra Kahve Molası ve Atıştırmalık Belirtilecek İsteğe Bağlı Katılım
13:00 – 17:00 AçıkSokakHaritası haritalama partisi Washington, DC AçıkSokakHaritası katılımcıları
Akşam Gönüllüler tarafından grup turları ve akşam yemeği Washington, DC Toplantı Grubu

Konferans Program Akışı

12 Temmuz Perşembe

Zaman Konu Yer Grup
7:00 – 9:00 Kayıt1 Belirtilecek Bütün Katılımcılar
9:00 – 10:20 Açılış Konuşması ve Katılımcıları Karşılama Belirtilecek Bütün Katılımcılar
10:20 – 10:40 Sabah Molası ve Atıştırmalık Belirtilecek Bütün Katılımcılar
10:40 – 12:00 Özel Konferans Oturumu: Vikiler Kamu Sektöründe Belirtilecek Belirli Gruplar
10:40 – 12:00 Konferans Oturumları Belirtilecek Belirli Gruplar
12:00 – 14:00 Öğle Yemeği: Açık Hava Mangal! Belirtilecek Bütün Katılımcılar
14:00 – 15:20 Özel Konferans Oturumu: GLAM & Sosyal Yardım Belirtilecek Belirli Gruplar
14:00 – 15:20 Konferans Oturumları Belirtilecek Belirli Gruplar
15:20 – 15:40 Öğleden Sonra Molası ve Atıştırmalık Belirtilecek Bütün Katılımcılar
15:40 – 17:00 Konferans Oturumları Belirtilecek Belirli Gruplar
Akşam VIP Partisi Belirtilecek Katılım Davetle Olacaktır
Akşam Gönüllüler tarafından grup turları ve akşam yemeği Washington, DC Toplantı Grubu

1 Kayıtlar konferans boyunca olacaktır, fakat çoğunlukla açılıştan önce gelen ilk iki saatte yoğunlukla ilgilenilecektir.

13 Temmuz Cuma

Zaman Konu Yer Grup
8:45 – 9:00 Açılış Konuşmaları Belirtilecek Bütün Katılımcılar
9:00 – 10:20 Özel Konferans Oturumu: Araştırma ve Analiz Belirtilecek Belirli Gruplar
9:00 – 10:20 Konferans Oturumları Belirtilecek Belirli Gruplar
10:20 – 10:40 Sabah Molası ve Atıştırmalık Belirtilecek Bütün Katılımcılar
10:40 – 12:00 Özel Konferans Oturumu: Geliştirme, Altyapı ve Tasarım Belirtilecek Belirli Gruplar
10:40 – 12:00 Konferans Oturumları Belirtilecek Bütün Katılımcılar
12:00 – 14:20 Önemli Öğle Yemeği ve Poster Oturumları Belirtilecek Bütün Katılımcılar
14:30 – 15:50 Özel Konferans Oturumu: Kültür ve Cemiyet Belirtilecek Belirli Gruplar
14:30 – 15:50 Konferans Oturumları Belirtilecek Belirli Gruplar
15:50 – 16:10 Öğleden Sonra Molası ve Atıştırmalık Belirtilecek Bütün Katılımcılar
16:10 – 17:30 Konferans Oturumları Belirtilecek Belirli Gruplar
Akşam Katılımcıların Partisi Artisphere Bütün Katılımcılar

14 Temmuz Cumartesi

Zaman Konu Yer Grup
9:15 – 9:30 Açılış Konuşmaları Belirtilecek Bütün Katılımcılar
9:30 – 10:00 Sabah Molası ve Atıştırmalık Belirtilecek Bütün Katılımcılar
10:00 – 11:20 Konferans Oturumları Belirtilecek Belirli Gruplar
11:30 – 12:50 Konferans Oturumları Belirtilecek Belirli Gruplar
12:50 – 14:00 Öğle Yemeği (Posterlerin devamı) Belirtilecek Bütün Katılımcılar
14:00 – 15:20 Konferans Oturumları Belirtilecek Belirli Gruplar
15:30 – 16:50 Konferans Oturumları Belirtilecek Belirli Gruplar
15:50 – 16:10 Öğleden Sonra Molası ve Wikimania mini kekleri! Belirtilecek Bütün Katılımcılar
16:10 – 17:30 Kapanış Konuşması, Genel Kurul ve 2013 Konferans Sunumu Belirtilecek Bütün Katılımcılar
Akşam Gönüllüler tarafından grup turları ve akşam yemeği Washington, DC Toplantı Grubu

Serbest Toplanım

15 Temmuz Pazar

Zaman Konu Yer Grup
10:00 – 17:00 Viki Serbest Toplanım! (isteğe bağlı) Belirtilecek İsteğe Bağlı Katılım
Sabah Molası ve Atıştırmalık Belirtilecek İsteğe Bağlı Katılım
Öğle Yemeği Belirtilecek İsteğe Bağlı Katılım
Öğleden Sonra Kahve Molası ve Atıştırmalık Belirtilecek İsteğe Bağlı Katılım
11:00 – VikiKeşfi! Washington, DC İsteğe Bağlı Katılım