Schedule/vi

From Wikimania 2012 • Washington, D.C., USA
The Wikimania 2007 schedule. Credit: Kat Walsh

Những thông tin sau đây nói về chương trình và lịch trình của Wikimania 2012 hiện mới chỉ là bản thảo.

Tổng quan

Hội nghị Wikimania tạo ra cơ hội độc nhất cho cộng đồng wiki gặp gỡ nhau, sẻ chia mục tiêu chung của họ, và phát triển những phương pháp tốt hơn để có thể làm việc cùng nhau trong một hệ thống mang tính quốc tế. Cơ cấu chương trình của Wikimania 2012 được thiết kế để tạo ra nhiều cơ hội cho người tham gia hội nghị tích cực về chủ đề cần bàn, môi trường làm việc, và, quan trọng nhất, trò chuyện với nhau. Washington, D.C, có thể đóng một vai trò quan trọng trong Wikimania 2012 vì là một địa điểm tập trung thú vị về chính phủ, văn hóa, truyền thông, và các học viện xung quanh trung tâm hội nghị Wikimania.

Đề phù hợp với các mục tiêu và đề tài, chương trình sẽ bao gồm các dịch vụ hội nghị truyền thống như giấy trình bày, hướng dẫn, bảng biểu, và phiên quảng bá; cung cấp không gian phòng khách và nơi nghỉ ngơi trong suốt hội nghị dành cho khách tham gia; và đổi mới với một ngày không phải hội nghị cho người tham dự để xây dựng lịch trình và khách mời riêng của họ xoay quanh lợi ích chung.

The eighth annual Wikimania will be held between 12th and 14th July, 2012 in Washington D.C. For more information, please visit the main site.

Vấn đề bàn luận

Due to the extensive amount of program submissions received in the previous years, we request your presentation be a maximum of 25 minutes, including time for questions. You may request more time, though shorter individual presentations are more likely to be accepted.

This does not apply for keynote speakers, panels, or workshops. 70 minute presentations must be submitted either as panel presentations to include at least three presenters or as workshops with a clear lesson plan.

Vấn đề bàn luận

Các đề tài được Wikimania sử dụng để tổ chức đệ trình và đa dạng hóa khán giả nhằm làm tăng tính thú vị cho cuộc tranh luận mà không bị lố thời gian. Năm vấn đề sau được đề xuất:

Wiki trong khu vực công cộng

Washington, D.C, địa điểm tổ chức Wikimania 2012 tạo ra một cơ hội đặc biệt cho những người làm việc về vấn đề chính sách xã hội, chính phủ, phi lợi nhuận, và bàn tranh luận phản ứng khi thiên tại để chia sẻ kinh nghiệm của họ với sự hợp tác trên một cấp độ địa phương, quốc gia hoặc quốc tế. Wiki và các công nghệ bổ sung được minh chứng là rất quan trọng trong thời kỳ khủng hoảng và trong công việc đang diễn ra với sự tham gia của các khách mời làm việc trong chính phủ, cũng như trong mục tiêu dài hạn về giáo dục, chính sách công cộng, và tinh thần kinh doanh xã hội. Vấn đề này sẽ khám phá những cách thức mà các dự án Wikimedia cùng các hoạt động liên quan có thể được sử dụng để hỗ trợ các công dân trên toàn thế giới.

GLAM & Outreach

Vấn đề này nhằm mục đích hỗ trợ trong việc tiếp cận với Galleries (Phòng trưng bày), Libraries (Thư viên), Archives (Văn khố) và Museums (Viện bảo tàng) và đúc kết sự nhiệt tình để tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực này. Thuyết trình và bảng biểu sẽ chứng minh hiệu quả tiếp cận kỹ thuật và kết quả từ các hoạt động liên tục cũng như hình dung con đường tương lai cho những nỗ lực này. Vấn đề cũng có thể xem xét như là “chuyến đi thực tế” trước, sau, hoặc trong các buổi tối của hội nghị ở Washington, D.C, tổ chức.

Nghiên cứu và phân tích

Phạm vi nghiên cứu và phân tích trên wiki đã phát triển đáng kể trong những năm gần đây. Đối tượng liên quan có thể bao gồm các chủ đề đa dạng như phát triển kỹ thuật, triết lý và nhân văn, thông tin liên lạc, quản lý cộng đồng và hợp tác, thông tin khoa học, và một phạm vi rộng của các lĩnh vực khác. Buổi tọa đảm của Wikimania 2012 tại trường Đại học Georgetown sẽ tạo ra một cơ hội đặc biệt cho khách tham gia vấn đề này để mang giấy tờ và bảng biểu đến đối tượng học tập với đầy đủ thông tin.

Phát triển, cơ sở vật chất, và thiết kế

Sự phát triển, cơ sở vật chất, và thiết kế, tất cả đều đóng vai trò thiết yếu trong sự thành công của dự án Wikimedia và nhũng thành phần khác sử dụng công nghệ wiki. Vấn đề này sẽ kết hợp nghiên cứu và thực hành để giới thiệu các ứng dụng công nghệ và lý thuyết; minh chứng những cách thức sử dụng mới của công nghệ hiện có và khả năng phát triển; và tập trung vào ứng dụng công nghệ để đáp ứng nhu cầu của người dùng và cải thiện tính trải nghiệm của người dùng nói chung.

Văn hóa và cộng đồng

Tại sao mọi người đóng góp vào các dự án Wikimedia? Làm thế nào để cộng đồng có thể phát triển và mở rộng trong khi vẫn giữ đặc tính văn hóa vốn có của nó? Vấn đề này sẽ khám phá tính xã hội của văn hóa và cộng đồng wiki và tạo nên một diễn đàn để các nhà nghiên cứu và học viên chia sẻ những hiểu biết và thực hành tốt nhất trong việc quản lý cộng đồng, tuyển dụng và tham gia.

Thông tin lịch trình

  • The Pre-Conference hacking days and Unconference are open to all attendees. The program for these days will be primarily informal.

Lịch trình trước hội nghị

New York City Weekend, July 6-9

Thứ Ba, ngày 10 tháng 7

Thời gian Chủ đề Địa điểm Nhóm
9:00 - 17:00 Ngày hacking Chưa rõ Tùy chọn
Uống cà phê sáng và ăn nhẹ Chưa rõ Tùy chọn
Ăn trưa Chưa rõ Tùy chọn
Uống cà phê chiều và ăn nhẹ Chưa rõ Tùy chọn
17:00 - 19:00 Nhóm hacker ăn tối Chưa rõ Tùy chọn
19:00+ Tổng kết ngày hacking thứ nhất Chưa rõ Tùy chọn

Thứ Tư, ngày 11 tháng 7

Thời gian Chủ đề Địa điểm Nhóm
9:00 - 17:00 Ngày hacking Chưa rõ Tùy chọn
9:00 - 17:00 Họp Ban quản trị Chưa rõ Hội đồng Quản trị
Uống cà phê sáng và ăn nhẹ Chưa rõ Tùy chọn
Ăn trưa Chưa rõ Tùy chọn
Uống cà phê chiều và ăn nhẹ Chưa rõ Tùy chọn
13:00 - 17:00 Tiệc dành cho thành viên của OpenStreetMap Washington, D.C Thành viên OpenStreetMap
Các nhóm đi du lịch và ăn tối do các tình nguyện viên hướng dẫn Washington, D.C Theo nhóm

Lịch trình hội nghị

Thứ Ba, ngày 12 tháng 7

Thời gian Chủ đề Địa điểm Nhóm
7:00 - 9:00 Đăng ký1 Chưa rõ Tất cả người tham dự
9:00 – 10:20 Lễ Khai mạc và Chào mừng khách Chưa rõ Tất cả người tham dự
10:20 – 10:40 Nghỉ sáng và ăn nhẹ Chưa rõ Tất cả người tham dự
10:40 - 12:00 Phiên họp hội nghị chính: Wikis trong khu vực công cộng Chưa rõ Theo nhóm
12:00 – 13:30 Ăn trưa BBQ ngoài trời! Chưa rõ Tất cả người tham dự
13:30 - 14:50 Phiên họp hội nghị chính: GLAM & Outreach Chưa rõ Theo nhóm
14:50 – 16:10 Phiên họp hội nghị Chưa rõ Theo nhóm
16:10 – 16:30 Nghỉ chiều và ăn nhẹ Chưa rõ Tất cả người tham dự
16:30 – 17:50 Phiên họp hội nghị Chưa rõ Theo nhóm
Buổi tối Tiệc dành cho VIP Chưa rõ Khách mời
Buổi tối Các nhóm đi du lịch và ăn tối do các tình nguyện viên hướng dẫn Washington, D.C Nhóm tình nguyện viên

1 Đăng ký luôn mở trong suốt hội nghị, nhưng chủ yếu dành cho nhân viên trong hai giờ trước lễ khai mạc.

Thứ Sáu, ngày 13 tháng 7

Thời gian Chủ đề Địa điểm Nhóm
8:45 - 9:00 Thảo luận dạo đầu Chưa rõ Tất cả người tham dự
9:00 - 10:20 Phiên họp hội nghị chính: Nghiên cứu và phân tích Chưa rõ Theo nhóm
10:20 – 10:40 Nghỉ sáng và ăn nhẹ Chưa rõ Tất cả người tham dự
10:40 - 12:00 Phiên họp hội nghị chính: Phát triển, cơ sở vật chất, và thiết kế Chưa rõ Theo nhóm
12:00 – 14:20 Ăn trưa và phiên quảng bá Chưa rõ Tất cả người tham dự
14:30 - 15:50 Phiên họp hội nghị chính: Văn hóa và cộng đồng Chưa rõ Theo nhóm
15:50 – 16:10 Nghỉ chiều và ăn nhẹ Chưa rõ Tất cả người tham dự
16:10 – 17:30 Phiên họp hội nghị Chưa rõ Theo nhóm
Buổi tối Tiệc danh cho người tham dự Artisphere Tất cả người tham dự

Thứ Bảy, ngày 14 tháng 7

Thời gian Chủ đề Địa điểm Nhóm
9:15 - 9:30 Thảo luận dạo đầu Chưa rõ Tất cả người tham dự
9:30 - 10:00 Nghỉ sáng và ăn nhẹ Chưa rõ Tất cả người tham dự
10:00 – 11:20 Phiên họp hội nghị Chưa rõ Theo nhóm
11:30 - 12:50 Phiên họp hội nghị Chưa rõ Theo nhóm
12:50 - 14:00 Ăn trưa (tiếp tục phiên quảng bá) Chưa rõ Tất cả người tham dự
14:00 - 15:20 Phiên họp hội nghị Chưa rõ Theo nhóm
15:30 - 16:50 Phiên họp hội nghị Chưa rõ Theo nhóm
15:50 – 16:10 Nghỉ chiều và cắt bánh kem Wikimania! Chưa rõ Tất cả người tham dự
16:10 – 17:30 Lễ Khai mạc và Chia tay khách, và trình bày về hội nghị năm 2013 Chưa rõ Tất cả người tham dự
Buổi tối Các nhóm đi du lịch và ăn tối do các tình nguyện viên hướng dẫn Washington, D.C Nhóm tình nguyện viên

Không phải hội nghị

Chủ Nhật, ngày 15 tháng 7

Thời gian Chủ đề Địa điểm Nhóm
10:00 - 17:00 Wiki Unconference! (tùy chọn) Chưa rõ Tùy chọn
Nghỉ sáng và ăn nhẹ Chưa rõ Tùy chọn
Ăn trưa Chưa rõ Tùy chọn
Uống cà phê chiều và ăn nhẹ Chưa rõ Tùy chọn
11:00 - WikiExpedition! Washington, D.C Tùy chọn