Jump to content

Lefelo la ditiragalo

From Wikimania 2012 • Washington, D.C., USA
This page is a translated version of the page Venue and the translation is 90% complete.
Lisner Auditorium
Marvin Center

Wikimania 2012 e tla bo e tshwaretswe kwa George Washington University (GWU) kwa Washington, D.C..

Motlha wa Ditogamano

Motlha wa ditogamano o tla tshwarelwa mo Lisner Auditorium kwa Mmadikolo wa GWU.Kago e e ka amogela palo ya abatho ba le 1490.

Motlha wa kgaogano

Motlha wa bokopano jwa kgaogano o tla bo otshwaretswe mo Marvin Center.Bophaphataha jwa Borarao e tla bo e le bogare jwa kgaogano ya motlha wa ditiragalo,le fa go ntse go nale kago ya botshamekelo mo bophaphathong jwa ntlha gape le Ntlwana e ngwe ya boiketlo mo bophaphathong jwa Bone.

Phapose e e kgaogantsweng

Bophaphatho jwa ntlha
  • Betts Theater
Bophaphatho jwa Boraro
  • Grand Ballroom
  • Continental Ballroom
  • Setlha sa bo 301
  • Setlha sa bo 302
  • Setlha sa bo 307
  • Setlha sa bo 308
  • Setlha sa bo 310
  • Terrace
Bophaphatha jwa Bone
  • Ntlwana ya bo 402-404

Ela Tlhoko:Fa go ka diragala gore seemo sa ikwadiso se oketsege ,lefelo le lengwe la iketsho bodutu le tla fiwa.

Re tla nna le lefelo le lengwe kwa ntle gale le Marvin o nale mafelo a mangwe fa ntle a boikhutso a a leng teng.

Other amenities in Marvin Center include a cafeteria and eateries on the first floor, should you want something extra to eat.