Jump to content

Tsebe Kgolo

From Wikimania 2012 • Washington, D.C., USA
This page is a translated version of the page Main Page and the translation is 94% complete.

Kopana le maloko a motse a Wiki mo toropong ya Wahington

Nna leloko le ronamo bokopanong jwa baitsanape,ba ba nyoretsweng go itse mo lefelong la boithutelo,ngwao le maranyane.

  • Tsenelela kwa bokopanong jwa ngwaga le ngwaga jwa Wikipedia le mananeo a mangwe a Wikipedia.
  • Netefalelwake lefatshe le mongwe le mongwe a kgonang go abelana ka gotlhe mo a nang le gone.

Busa phetolo go abelana dikakanyo tsa gago mo Wikimania!
Photos of Wikimania on Commons!
Videos of Wikimania on Youtube!

 
 

Wikimania ke bokopano jwa ngwaga le ngwaga jwa maloko a Wikimedia ka kakaretso.Wikimania e letla morafe le setshaba ka kakaretso go ithuta le go abelana maiphitlhelelo a bone ka go abelana kitso ya mahala lefatshe ka bophara.

Wikimania e rulagangwa ke setlhopha sa baphutlegi ba lefatshe le go tshwarelwang mo go lone ngwaga le ngwaga,bokopano jo bo tshwaretswe kwa Washington,D.C..Ngwaga tse di fetlileng bokopano jo bo ne bo tshwaretswe kwa wm2005:Frankfurt,Germany (2005), Boston, USA (2006), Taipei, Taiwan (2007), Alexandria, Egypt (2008), Buenos Aires, Argentina (2009), Gdańsk, Poland (2010), le Haifa, Israel (2011).

Batlhakanedi le Bagokagadi

tech@state
Department of State, Office of eDiplomacy

the Wikimedia Foundation

Library of Congress
Opening Reception Co-host

Broadcasting Board of Governors

National Archives and Records Administration
National Archives and Records Administration

Wikimedia DE

OpenHatch
Hackathon Partner


Barotloetsi

Google

Ask.com Wikia The Saylor Foundation wikiHow The Richard Lounsbery Foundation Encyclopedia of Life Zoomph
Phokoletso tlhwatlhwa ya tsa mesepelo e fiwa ke ba

Fa o batla go tse mo go tseneletseng ka phokololetso ya tsa mesepele ya difofane le terena tse di fiwang,bua le WikimaniaTravel@wikidc.org

United Skyteam Amtrak


» July 6–9: Wikimania o etleletse toropo ya Manhattan
» July 10–11: Hackathon & Chapters' Meeting
» July 12–14: Moletlo mogolo
» July 15: Unconference

Lenaneo

Lenaneo
Ithute mo go tseneletseng ka moletlo o o baakanyeditsweng.

Kitso e e tseneletseng
Bala FAQ, kgotsa batlisisa mo go tseneletseng ka ga toropokgolo, lodging, transportation, visas and attractions.

E rulagantswe ke