Jump to content

קול קורא להצעת הרצאות

From Wikimania 2012 • Washington, D.C., USA
This page is a translated version of the page Submissions and the translation is 81% complete.
Outdated translations are marked like this.
Wikimania Logo
Wikimania Logo

קול קורא להצעת הרצאות לוויקימניה 2012 המועד האחרון להגשת הצעות להרצאות חלף. לא ניתן להגיש כעת הרצאות נוספות.

תאריכים חשובים

 • מועד אחרון להגשת הרצאות: 18 במרץ 2012
 • הודעה על קבלת ההרצאות לכנס: 8 באפריל 2012
 • Deadline for submitting proposals was: 18 March 2012 (11:59 PM Pacific Daylight Time or 06:59 UTC on 19 March 2012)
 • Notification of acceptance: 8 April 2012
 • Wikimania 2012 submissions can be viewed. Express interest in a particular presentation by signing your name using "~~~~" at the bottom of its page under "Interested attendees."

רקע

ויקימניה היא כנס המעניק הזדמנות ייחודית לקהילת הכותבים במיזמי ויקי (ובהם ויקיפדיה, ויקיספר, ויקיחדשות, ויקימילון, וויקישיתוף) להיפגש ולחלוק מידע יחד, לפתח דרכים לקידום המטרות המשותפות של המיזמים, ולפעול יחד במישור הבין־לאומי להגברת שיתוף הפעולה בין הכותבים.

לוח הזמנים של כנס ויקימניה 2012 מתוכנן כך שתהיינה הזדמנויות רבות למשתתפי הכנס לדון יחדיו במיזמים השונים.

כמו־כן, מיקום הכנס בעיר וושינגטון מעניק הזדמנויות ייחודיות לשיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים ומוסדות בין־לאומיים הפועלים בעיר בתחומי הממשל, התרבות והמדיה.

בהתאם למטרות אלה, תוכנית הכנס מאפשרת הצגת הרצאות, מצגות, שיעורים, פאנלים ותערוכות, ותאפשר זמן חופשי בין המושבים השונים לקיים דיונים בין משתתפי הכנס. כמו כן יתקיים "כנס בלתי מאורגן" (unconference) באחד מימי הכנס כדי לתת זמן להרצאות נוספות שלא תתקבלנה במסגרת הלו"ז הרשמי.

ההצעות להרצאות תיבדקנה ותיבחרנה על־ידי ועדת התוכן של הכנס.

כנס ויקימניה השמיני ייערך בין 12 ל־14 ביולי 2012 בעיר וושינגטון. למידע נוסף ר' את האתר הראשי.

אורך הרצאה רצוי

בשל המספר הרב של ההרצאות המוגשות לכנס, אנו ממליצים כי הרצאה תהיה באורך מקסימלי של 25 דקות, כאשר זמן זה כולל גם זמן לשאלות. ניתן לבקש זמן ארוך יותר להרצאות, אולם יש להרצאות קצרות סיכויים גדולים יותר להתקבל.

האמור אינו חל על דוברים אורחים, פאנלים וסדנאות. לפאנלים ולסדנאות יוקדשו 70 דקות, והם צריכים לכלול לפחות שלושה מרצים משתתפים. המגישים הצעה לסדנה מתבקשים להגיש לוח זמנים ברור ותוכנית ברורה לסדנה.

מסלולים

המסלולים השונים נועדו לאפשר אירגון מושבים בנושאים משותפים, ומניעת התנגשות בין מושבים בנושאים דומים בלוח הזמנים. מוצעים חמישה מסלולי הרצאות:

טכנולוגיית ויקי ומוסדות ציבוריים

העיר וושינגטון, שהכנס נערך בה, נותנת הזדמנות מיוחדת לגופי ממשל, אירגונים בין־לאומיים, אירגונים ללא מטרות רווח, ואירגונים הפועלים לתוכן חופשי, להיפגש ולחלוק מידע בדבר שיתופי פעולה אפשריים, וכן לחלוק מניסיונם בפעילותם במישור המקומי, הלאומי והבין־לאומי. טכנולוגיית ויקי מאפשרת שיתוף של אזרחים בפעילות ממשל, וכן בחינוך, ובמיזמים לטובת הנגשת ידע ברחבי העולם. מסלול זה יבחן את האופן שבו טכנולוגיית ויקי מסייעת לפעילות לטובת הציבור ברחבי העולם.

גלאם - גלריות, ספריות, ארכיונים ומוזיאונים

מסלול זה יבחן את פעילות ה־GLAM - שיתופי פעולה עם גלריות (Galleries), ספריות (Libraries), ארכיונים (Archives) ומוזיאונים (Museums). המצגות במסלול זה ידגימו שיטות עבודה ויציגו תוצאות של שיתופי פעולה אלה. כמו־כן מסלול זה יבחן דרכי פעולה ושיתופי פעולה עתידיים, וטכניקות המסייעות לשיתופי פעולה אלה. בין היתר מסלול זה ידון ב:

 • טכנולוגיית ויקי ככלי לשימור תרבויות
 • שימוש בטכנולוגייות ויקי על־ידי מוזיאונים וספריות לניהול המידע לטובת הציבור
 • שאלות העוסקות בדיני זכויות יוצרים ושאלות משפטיות נוספות כגון התנגשויות בין דיני זכויות יוצרים שונים
 • השימוש במידע שמקורו בשיתופי פעולה אלה בתחום החינוך והמחקר

מסלול זה יכול לכלול גם סיורים במהלך הכנס במוסדות שונים ברחבי וושינגטון.

תרבות ויקי וקהילת הכותבים

מדוע אנשים תורמים למיזמי ויקימדיה? כיצד הקהילה יכולה לגדול ולשמור על האתוס התרבותי שלה? מסלול זה יסקור את ההיבטים הסוציולוגיים של קהילת הכותבים, ויאפשר לחוקרים לחלוק את מחקריהם עם הקהילה בתחומי ההשתתפות, הפעילות, ופתרון הסכסוכים של הקהילה. כמו כן מסלול זה יסקור הבדלים תרבותיים בין שפות שונות וקבוצות תרבויות שונות ויסקור את ההתנגשויות בין קבוצות אלה, והשפעות של התנגשויות אלה על קהילות הכותבים ועל פעילות העמותות המקומיות.

דגש מיוחד יינתן לסקירת פערים בקבוצות הכותבים, בעיקר בנושא מגדר וגיל. בנושא זה אנו מעודדים בעיקר הרצאות בנושא השתתפות נשים ובני נוער בכתיבה, ובנושא דיאלוגים בין קבוצות גיל שונות.

מחקר והשכלה

בשנים האחרות התרבות המחקרים העוסקים בטכנולוגיית ויקי ובמיזמים השונים, ובמקביל הטכנולוגיה חדרה למוסדות אקדמיים באמצעות מיזמים כגון שיתופי פעולה של עמותות ויקימדיה עם מוסדות אקדמיים, ומיזם השגרירים של קרן ויקימדיה.

מסלול כולל את הנושאים הבאים:

 • פיתוחים טכנולוגיים
 • שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים
 • השתתפות מומחים ואקדמאים בכתיבה במיזמי ויקיפדיה
 • ויקיברסיטה
 • שימוש במיזמי ויקימדיה כמקורות אקדמיים
 • שימוש בטכנולוגיית ויקי ככלי למחקר אקדמי

טכנולוגיה ותשתית

מסלול זה דן בטכנולוגיית ויקי ובתשתית הנדרשת לקיומים של מיזמי ויקימדיה. המסלול יכלול מחקר בנושא ויציג טכנולוגיות חדשות.

מסלול זה יכלול הרצאות בנושא: OTRS‏, מרחב מדיה־ויקי, מדיה־ויקי סמנטית, קודי קריאה מהירה (QR), Wapedia‏, גרסאות סטטיות של ויקיפדיה, עיצוב ממשקי המשתמש, ויקי־אהבה, שיחות משורשרות (LiquidThreads) וכדומה.

תערוכות

כיצד להגיש הצעה להרצאה?

המעוניינים להגיש הרצאה, סמינר, פאנל, או מצגת מתבקשים לפעול לפי ההנחיות להלן:

בעצם הגשת ההצעה הנכם מסכימים כי תוכן ההצעה, השקפים, וכל הקלטת וידאו של ההרצאה יהיו תחת תנאי רישיון Creative Commons ייחוס–שיתוף־זהה 3.0 (Creative Commons Attribution/Share-Alike License or a compatible license). בנוסף הנכם מסכימים כי ניתן יהיה להקליט את ההרצאה, לשדר אותה בשידור חי, ולאפשר הורדתה מרשת האינטרנט לכל שימוש בכל מועד מאוחר יותר.

אם הנכם מתנגדים להקלטת ההרצאה, שידורה ואיפשור הורדתה, יש לציין זאת בפנייה לחברי ועדת התוכן מראש, בטרם הגשת ההצעה.

החלטת ועדת התוכן בדבר קבלת הצעה או דחייתה תישלח לפרטי הקשר אשר יצויינו בדף ההצעה.

באם ההרצאה ההמוצעת לא תיבחר כחלק מהכנס, ניתן יהיה להציגה במסגרת זמן חופשי באיזור ההתכנסות של הכנס.

על מנת להגיש הרצאה רשמי במקום הטקסט "[Your proposal title]" מטה את שם ההרצאה שלכם, בשפה האנגלית ולחצו על כפתור, "Create page". לאחר מכן תופנו באופן אוטומטי לדף הגשת ההרצאה. בסיום הזנת הפרטים לחצור על save לסיים את הגשת ההצעה

רשימת ההצעות שהוגשו עד כה מופיע: כאן.

SUBMISSIONS ARE NOW CLOSED. We hope to see you at Wikimania!

For a list of currently submitted submissions, see Wikimania 2012 submissions.