Jump to content

Submissions/pl

From Wikimania 2012 • Washington, D.C., USA
This page is a translated version of the page Submissions and the translation is 78% complete.
Outdated translations are marked like this.
Wikimania Logo
Wikimania Logo

Zaproszenie do udziału w Wikimanii 2012 – Waszyngton

Ważne daty

  • Ostateczny termin przesyłania propozycji wystąpień: 18 marzec 2012
  • Data powiadomienia o akceptacji wystąpienia: 8 kwiecień 2012
  • Deadline for submitting proposals was: 18 March 2012 (11:59 PM Pacific Daylight Time or 06:59 UTC on 19 March 2012)
  • Notification of acceptance: 8 April 2012
  • Wikimania 2012 submissions can be viewed. Express interest in a particular presentation by signing your name using "~~~~" at the bottom of its page under "Interested attendees."

Główne założenia

Konferencja Wikimania oferuje unikalną możliwość dla społeczności wiki i jej siostrzanych projektów (takich jak Wikipedia, Wikibooks, Wikinews, Wiktionary, Wikispecies, Wikimedia Commons i Wikimedia) by się spotkać, podzielić wspólnymi celami i opracować lepsze sposoby współpracy na międzynarodowym poziomie. Program Wikimanii 2012 został opracowany tak, by stworzyć uczestnikom konferencji jak najwięcej możliwości aktywnego uczestnictwa w sesjach, poznania otoczenia i, co najważniejsze, poznania siebie nawzajem. Waszyngton D.C. może odgrywać w Wikimanii 2012 ważną rolę jako miejsce, które koncentruje zainteresowanie rządu, kultury, mediów i środowisk akademickich wokół ogólnych założeń konferencji z serii Wikimania.

W związku z tymi celami i tematyką, program będzie obejmował tradycyjne aspekty konferencji takie jak prezentacje ustne, tutoriale, panele i sesje plakatowe; zapewni przestrzeń i przerwy podczas których będą mogli się spotkać uczestnicy i będzie on w sobie zawierał innowację w postaci dnia niekonferencyjnego, w czasie którego uczestnicy będą mogli opracować swój własny plan dnia i skupić się na wspólnych zainteresowaniach. Zgłoszenia będą recenzowane i wybieranie z wyprzedzeniem przez Komitet Programowy. Uczestników zachęcamy do prezentowania w otwartej sesji konferencji niezależnie od tego, czy ich zgłoszenia zostały przyjęte.

Ósma doroczna Wikimania odbędzie się w dniach 12-14 lipca 2012 w Waszyngtonie D.C. Więcej informacji na stronie głównej.

Długość prezentacji

Z powodu dużej ilości zgłoszeń otrzymywanych w poprzednich latach, prosimy by długość prezentacji wynosiła maksymalnie 25 minut, łącznie z czasem na pytania. Można poprosić o więcej czasu, jednak krótsze prezentacje mają większe szanse na zaakceptowanie.

Nie dotyczy to keynote speakerów, paneli ani warsztatów. 70-minutowe prezentacje powinny być przesłane albo jako panel z co najmniej trzema prezentującymi albo jako warsztat z jasnym planem zajęć.

Sesje

Sesje służą organizacji zgłoszeń i zróżnicowaniu odbiorców tak, by prezentacje dotyczące podobnych zagadnień nie odbywały się w tym samym czasie. Proponujemy pięć sesji tematycznych:

Wiki i sektor publiczny

Zlokalizowanie Wikimanii 2012 w Waszyngtonie D.C. daje szczególną możliwość osobom pracującym dla dobra publicznego, polityków, rządu, organizacji pozarządowych i ośrodków interwencji kryzysowej , by podzielić się swoimi doświadczeniami współpracy na poziomie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. Wiki i uzupełniające je technologie okazują się mieć kluczowe znaczenie w czasie kryzysu i toczącej się pracy nad partycypacją społeczną w rządzie jak i w realizacji długoterminowych celów związanych z edukacją, polityką społeczną, przedsiębiorczością społeczną i rozwojem na południu świata i na całym świecie. Ta sesja będzie także poświęcona kwestiom własności intelektualnej, prawom autorskim i rozwiązaniom prawnym. Sesja posłuży badaniu sposobów, w jakie Wikimedia i powiązane projekty mogą być użyte do wspierania obywateli na całym świecie.

GLAM: Galleries, Libraries, Archives, and Museums (galerie, biblioteki, archiwa i muzea) & cultural outreach

Ta sesja ma na celu wspieranie obecnej współpracy z galeriami, bibliotekami, archiwami i muzeami i budowanie zapału do kontynuacji pracy w tym zakresie. Prezentacje i panele będą pokazywać efektywne techniki współpracy i wyniki trwających przedsięwzięć jak również perspektywy takich działań w przyszłości. Tematy szczególnego zainteresowania dla tej sesji mogą obejmować: technologię wiki jako narzędzie zachowania kultury, używanie wiki przez muzea i biblioteki do zarządzania informacją dla dobra publicznego, kwestie prawne i praw autorskich, używanie zawartości projektów GLAM, edukację, dziennikarstwo i badania, konflikty między różnymi prawami, które jednocześnie odnoszą się do tego samego wiki. Ta sesja może także obejmować "wycieczki terenowe" przed, po lub w trakcie wieczorów konferencji w celu odwiedzenia różnych organizacji w Waszyngtonie D.C.

Kultura wiki i społeczność

Dlaczego ludzie udzielają się w projektach Wikimedia? Jak ta społeczność może się rozrastać i rozwijać jednocześnie utrzymując swój immanentny etos kulturowy? Ta sesja będzie eksplorować socjologię kultury wiki i społeczności i stworzy praktykom i badaczom forum wymiany poglądów i najlepszych praktyk zarządzania społecznością, dotyczących zaangażowania, uczestnictwa i rozwiązywania konfliktów. Ocena różnych kultur wiki i ukazanie konfliktów i efektów tych interakcji między społecznościami i oddziałami wiki wchodzą w zakres zainteresowań tej sesji. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na dyskusję o barierach pomiędzy różnymi grupami społeczności, najczęściej związanymi z płcią i wiekiem. W tym kontekście bardzo zachęcamy do zgłoszeń związanych z uczestnictwem kobiet i nastolatków, reprezentatywnymi rolami wewnątrz społeczności i używaniem wiki jako narzędzia do dialogu między różnymi grupami płciowymi i wiekowymi.

Badania, analizy i edukacja

Zakres badań i analiz dotyczących wiki znacznie wzrósł w ostatnich latach i wiki zaczynają być w szybkim tempie wprowadzane do instytucji zajmujących się edukacją w toku nauki i bardziej formalnie poprzez program Campus Ambassador. Naukowa atmosfera wybranego miejsca stwarza szczególną możliwość badaczom zajmującym się tą tematyką do przedstawienia prezentacji i paneli publiczności z dużą wiedzą na ten temat. Tematy związane z częścią badawczą tej sesji mogą obejmować różnorodny zakres tematów łącznie z: rozwojem technologicznym, filozofią i naukami humanistycznymi, komunikacją, zarządzaniem społecznością i współpracą, informatyką i szeroki zakresem innych zagadnień. Część tej sesji adresowana do praktyków może obejmować między innymi: uczestnictwo ekspertów i zaproszenie ekspertów, Wikiversity i inne wiki związane ze szkolnictwem wyższym, źródła wiki wdrażane i stosowane w środowiskach akademickich i pracy badawczej, starania w kierunku poprawy współpracy w instytucjach badawczych i uniwersytetach i starania o jakość zawartości.

Technologia i infrastruktura

Technologia i infrastruktura odgrywają istotną rolę w sukcesie projektów Wikimedia i innych zastosowań technologii wiki. Ta sesja będzie obejmować badania i praktykę by zaprezentować zastosowania i teorie technologii, zademonstrować nowe zastosowania istniejących i rozwijających się technologii i skupić się na zastosowaniu technologii by zaspokoić potrzeby użytkowników i poprawić ich ogólne doświadczenie. Kwestie i obszary szczególnie ważne dla tej sesji obejmują: OTRS, rozwój MediaWiki, semantycznie wiki, opartą na wiki Augmented Reality (AR), użycie kodów QR, Wikipedię na komórkę, Wikipedię offline, User Interface Design, WikiLove, Liquid Thread i powiązane zagadnienia techniczne.

Prezentacje w przestrzeni korytarza

  • Wszystkie propozycje i prezentacje będą mile widziane w przestrzeni konferencyjnego korytarza, niezależnie od tego czy zostały one przyjęte, czy odrzucone na wstępnym etapie.

Jak przesłać zgłoszenie?

Autorzy mogą przesłać propozycję warsztatu, seminarium, tutorialu, panelu i prezentacji postępując według poniższych wskazówek.

Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na to, by tekst zgłoszenia, slajdy z prezentacji i wszelkie nagrania wideo mogły być rozpowszechniane zgodnie z atrybucją Creative Commons/licencją Share-Alike lub kompatybilną licencją. Zgadzasz się także by, zgodnie z zasadami tej licencji, nagrania twojej prezentacji mogły być nadawane na żywo, nagrywane i udostępnione później do ściągnięcia z sieci. Jeśli nie wyrażasz zgody na te wymagania (na przykład jeśli nie chcesz być nagrywana/y), prosimy o kontakt z członkiem Komitetu Programowego przed przesłanie zgłoszenia.

Zostaniesz powiadomiona/y przez podany adres kontaktowy odnośnie decyzji Komitetu Programowego dotyczącej twojego zgłoszenia

Jeśli twoje zgłoszenie nie znajdzie się we wstępnej wersji programu, nie zniechęcaj się: Wikimania 2012 będzie miała dodatkowy czas w programie dla uczestników by brać udział w rozmowach na korytarzu i tworzyć nieoficjalne, organizowane samodzielnie wystąpienia i grupy robocze. Będzie wiele okazji by omówić te tematy na miejscu.

Zastąp tekst "[Your proposal title]" w polu poniżej tytułem swojego wystąpienia i kliknij "Create page". Zostaniesz przekierowana/y do zrozumiałej strony wiki, która trzeba będzie zapisać (save) by ukończyć proces przesyłania zgłoszenia.

Językiem konferencji jest język angielski.

By obejrzeć listę zgłoszonych wystąpień odwiedź: zgłoszenia na Wikimanię 2012.

SUBMISSIONS ARE NOW CLOSED. We hope to see you at Wikimania!

For a list of currently submitted submissions, see Wikimania 2012 submissions.