Submissions/pl

From Wikimania 2012 • Washington, D.C., USA
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Submissions and the translation is 78% complete.
Outdated translations are marked like this.
Wikimania Logo
Wikimania Logo

Call for Participation, Wikimania 2012 – Washington, D.C. - Deadline: March 18

Important dates

SUBMISSIONS ARE NOW CLOSED. We hope to see you at Wikimania!

  • Deadline for submitting proposals was: 18 March 2012 (11:59 PM Pacific Daylight Time or 06:59 UTC on 19 March 2012)
  • Notification of acceptance: 8 April 2012
  • Wikimania 2012 submissions can be viewed. Express interest in a particular presentation by signing your name using "~~~~" at the bottom of its page under "Interested attendees."

Główne założenia

Wikimania conferences provide unique opportunities for the Wikimedia community and its projects (including Wikipedia, Wikibooks, Wikinews, Wiktionary, Wikispecies, Wikimedia Commons, and MediaWiki) to come together, share their common goals, and develop better ways to work together on an international level. The Wikimania 2012 program structure is designed to create multiple opportunities for conference participants to actively engage with the subject matter, the environment, and, most importantly, each other. Washington, D.C, can play an important role in Wikimania 2012 as a locale that gathers interest in government, culture, media, and academia around the general goals of the Wikimania conference series.

W związku z tymi celami i tematyką, program będzie obejmował tradycyjne aspekty konferencji takie jak prezentacje ustne, tutoriale, panele i sesje plakatowe; zapewni przestrzeń i przerwy podczas których będą mogli się spotkać uczestnicy i będzie on w sobie zawierał innowację w postaci dnia niekonferencyjnego, w czasie którego uczestnicy będą mogli opracować swój własny plan dnia i skupić się na wspólnych zainteresowaniach. Zgłoszenia będą recenzowane i wybieranie z wyprzedzeniem przez Komitet Programowy. Uczestników zachęcamy do prezentowania w otwartej sesji konferencji niezależnie od tego, czy ich zgłoszenia zostały przyjęte.

Ósma doroczna Wikimania odbędzie się w dniach 12-14 lipca 2012 w Waszyngtonie D.C. Więcej informacji na stronie głównej.

Długość prezentacji

Z powodu dużej ilości zgłoszeń otrzymywanych w poprzednich latach, prosimy by długość prezentacji wynosiła maksymalnie 25 minut, łącznie z czasem na pytania. Można poprosić o więcej czasu, jednak krótsze prezentacje mają większe szanse na zaakceptowanie.

Nie dotyczy to keynote speakerów, paneli ani warsztatów. 70-minutowe prezentacje powinny być przesłane albo jako panel z co najmniej trzema prezentującymi albo jako warsztat z jasnym planem zajęć.

Sesje

Sesje służą organizacji zgłoszeń i zróżnicowaniu odbiorców tak, by prezentacje dotyczące podobnych zagadnień nie odbywały się w tym samym czasie. Proponujemy pięć sesji tematycznych:

Wiki i sektor publiczny

Zlokalizowanie Wikimanii 2012 w Waszyngtonie D.C. daje szczególną możliwość osobom pracującym dla dobra publicznego, polityków, rządu, organizacji pozarządowych i ośrodków interwencji kryzysowej , by podzielić się swoimi doświadczeniami współpracy na poziomie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. Wiki i uzupełniające je technologie okazują się mieć kluczowe znaczenie w czasie kryzysu i toczącej się pracy nad partycypacją społeczną w rządzie jak i w realizacji długoterminowych celów związanych z edukacją, polityką społeczną, przedsiębiorczością społeczną i rozwojem na południu świata i na całym świecie. Ta sesja będzie także poświęcona kwestiom własności intelektualnej, prawom autorskim i rozwiązaniom prawnym. Sesja posłuży badaniu sposobów, w jakie Wikimedia i powiązane projekty mogą być użyte do wspierania obywateli na całym świecie.

GLAM: Galleries, Libraries, Archives, and Museums (galerie, biblioteki, archiwa i muzea) & cultural outreach

Ta sesja ma na celu wspieranie obecnej współpracy z galeriami, bibliotekami, archiwami i muzeami i budowanie zapału do kontynuacji pracy w tym zakresie. Prezentacje i panele będą pokazywać efektywne techniki współpracy i wyniki trwających przedsięwzięć jak również perspektywy takich działań w przyszłości. Tematy szczególnego zainteresowania dla tej sesji mogą obejmować: technologię wiki jako narzędzie zachowania kultury, używanie wiki przez muzea i biblioteki do zarządzania informacją dla dobra publicznego, kwestie prawne i praw autorskich, używanie zawartości projektów GLAM, edukację, dziennikarstwo i badania, konflikty między różnymi prawami, które jednocześnie odnoszą się do tego samego wiki. Ta sesja może także obejmować "wycieczki terenowe" przed, po lub w trakcie wieczorów konferencji w celu odwiedzenia różnych organizacji w Waszyngtonie D.C.

Kultura wiki i społeczność

Dlaczego ludzie udzielają się w projektach Wikimedia? Jak ta społeczność może się rozrastać i rozwijać jednocześnie utrzymując swój immanentny etos kulturowy? Ta sesja będzie eksplorować socjologię kultury wiki i społeczności i stworzy praktykom i badaczom forum wymiany poglądów i najlepszych praktyk zarządzania społecznością, dotyczących zaangażowania, uczestnictwa i rozwiązywania konfliktów. Ocena różnych kultur wiki i ukazanie konfliktów i efektów tych interakcji między społecznościami i oddziałami wiki wchodzą w zakres zainteresowań tej sesji. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na dyskusję o barierach pomiędzy różnymi grupami społeczności, najczęściej związanymi z płcią i wiekiem. W tym kontekście bardzo zachęcamy do zgłoszeń związanych z uczestnictwem kobiet i nastolatków, reprezentatywnymi rolami wewnątrz społeczności i używaniem wiki jako narzędzia do dialogu między różnymi grupami płciowymi i wiekowymi.

Badania, analizy i edukacja

Zakres badań i analiz dotyczących wiki znacznie wzrósł w ostatnich latach i wiki zaczynają być w szybkim tempie wprowadzane do instytucji zajmujących się edukacją w toku nauki i bardziej formalnie poprzez program Campus Ambassador. Naukowa atmosfera wybranego miejsca stwarza szczególną możliwość badaczom zajmującym się tą tematyką do przedstawienia prezentacji i paneli publiczności z dużą wiedzą na ten temat. Tematy związane z częścią badawczą tej sesji mogą obejmować różnorodny zakres tematów łącznie z: rozwojem technologicznym, filozofią i naukami humanistycznymi, komunikacją, zarządzaniem społecznością i współpracą, informatyką i szeroki zakresem innych zagadnień. Część tej sesji adresowana do praktyków może obejmować między innymi: uczestnictwo ekspertów i zaproszenie ekspertów, Wikiversity i inne wiki związane ze szkolnictwem wyższym, źródła wiki wdrażane i stosowane w środowiskach akademickich i pracy badawczej, starania w kierunku poprawy współpracy w instytucjach badawczych i uniwersytetach i starania o jakość zawartości.

Technologia i infrastruktura

Technologia i infrastruktura odgrywają istotną rolę w sukcesie projektów Wikimedia i innych zastosowań technologii wiki. Ta sesja będzie obejmować badania i praktykę by zaprezentować zastosowania i teorie technologii, zademonstrować nowe zastosowania istniejących i rozwijających się technologii i skupić się na zastosowaniu technologii by zaspokoić potrzeby użytkowników i poprawić ich ogólne doświadczenie. Kwestie i obszary szczególnie ważne dla tej sesji obejmują: OTRS, rozwój MediaWiki, semantycznie wiki, opartą na wiki Augmented Reality (AR), użycie kodów QR, Wikipedię na komórkę, Wikipedię offline, User Interface Design, WikiLove, Liquid Thread i powiązane zagadnienia techniczne.

Prezentacje w przestrzeni korytarza

  • Wszystkie propozycje i prezentacje będą mile widziane w przestrzeni konferencyjnego korytarza, niezależnie od tego czy zostały one przyjęte, czy odrzucone na wstępnym etapie.

Jak przesłać zgłoszenie?

Autorzy mogą przesłać propozycję warsztatu, seminarium, tutorialu, panelu i prezentacji postępując według poniższych wskazówek.

Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na to, by tekst zgłoszenia, slajdy z prezentacji i wszelkie nagrania wideo mogły być rozpowszechniane zgodnie z atrybucją Creative Commons/licencją Share-Alike lub kompatybilną licencją. Zgadzasz się także by, zgodnie z zasadami tej licencji, nagrania twojej prezentacji mogły być nadawane na żywo, nagrywane i udostępnione później do ściągnięcia z sieci. Jeśli nie wyrażasz zgody na te wymagania (na przykład jeśli nie chcesz być nagrywana/y), prosimy o kontakt z członkiem Komitetu Programowego przed przesłanie zgłoszenia.

Zostaniesz powiadomiona/y przez podany adres kontaktowy odnośnie decyzji Komitetu Programowego dotyczącej twojego zgłoszenia

Jeśli twoje zgłoszenie nie znajdzie się we wstępnej wersji programu, nie zniechęcaj się: Wikimania 2012 będzie miała dodatkowy czas w programie dla uczestników by brać udział w rozmowach na korytarzu i tworzyć nieoficjalne, organizowane samodzielnie wystąpienia i grupy robocze. Będzie wiele okazji by omówić te tematy na miejscu.

Zastąp tekst "[Your proposal title]" w polu poniżej tytułem swojego wystąpienia i kliknij "Create page". Zostaniesz przekierowana/y do zrozumiałej strony wiki, która trzeba będzie zapisać (save) by ukończyć proces przesyłania zgłoszenia.

Językiem konferencji jest język angielski.

Note: You need to login (or create an account here) in order to submit a proposal.

SUBMISSIONS ARE NOW CLOSED. We hope to see you at Wikimania!

For a list of currently submitted submissions, see Wikimania 2012 submissions.