מלגות

From Wikimania 2012 • Washington, D.C., USA
This page is a translated version of the page Scholarships and the translation is 96% complete.
Outdated translations are marked like this.
Update: The scholarship applications are now closed and under review by the Scholarship Committee. Recipients will be notified in early April. Thanks to all the great applicants; we appreciate your patience!תוכנית המלגות של ויקימניה 2012

מבט על העיר וושינגטון


כנס ויקימניה 2012, הכנס השמיני הבינלאומי של תנועת ויקימדיה, ייערך בין ה-12 וה-15 ביולי 2012, באוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון בעיר וושינגטון, בירת ארצות הברית. קרן ויקימדיה וכן מספר עמותות מקומיות (ויקימדיה אוסטריה, צרפת, גרמניה, הונגריה, ישראל, שווייץ ובריטניה) מציעות מספר מוגבל של מלגות לסייע למעוניינים להשתתף בכנס להגיע אליו.

מוצעות מלגות מלאות ומלגות חלקיות:

 • מלגה מלאה - עלות טיסה, לינה במעונות והרשמה
 • מלגה חלקית - השתתפות בסכום אשר לא יעלה על 300 אירו בהוצאות ההגעה והלינה בכנס.

מטרת תוכנית המלגות

 • לסייע להפוך את כנס ויקימניה 2012 לכנס מוצלח.
 • לתמוך בפרוייקטי קרן ויקימדיה על ידי עידוד ההשתתפות בכנס ובפרוייקטים.
 • להעשיר את תוכן הכנס באמצעות השתתפות קבוצות אוכלוסיה מגוונות של תנועת ויקימדיה.

אודות תוכנית המלגות

האם אתה רוצה לשוחח עם מקבלי מלגות בעבר?

לקבלת מידע נוסף מאת מקבלי מלגות בשנים עברו, או לפגוש מקבלי מלגות בשנים עברו ראו: כאן.

זכאות לפנייה לקבלת מלגה (מי זכאי לפנות ולקבל מילגה)?

כל תורם פעיל למיזמי קרן ויקימדיה, או כל מתנדב אחר בפרוייקטים של הקרן, מכל מקום בעולם, זכאי לבקש מילגה. פעילים במיזמי תוכן חופשי, תוכנה חופשית, תוכן שיתופי, או פרוייקטים חינוכיים אחרים רשאים אף הם לפנות ולבקש מילגה.

בחירה:

כל בקשות המילגה תיבחנה על ידי ועדת בחינת המלגות. הקריטריונים לקבלת מלגה נקבעו על ידי ועדת המלגות בהתאם למטרות כנס ויקימניה וקרן ויקימדיה. ראו מטה תחת "בחירת זכאים" לפרטים נוספים על הקריטריונים.

מועד אחרון לבקשת מלגה:

המועד האחרון לקבלת מלגה היה ה- 16 בפברואר 2012 בשעה 23:59:59 UTC (שעון לונדון). לא תתקבלנה בקשות השוהגשו לאחר מועד זה.

למידע נוסף ראו:

דף השאלות והתשובות בנושא מלגות.

תהליך מתן המלגות

וועדת המלגות מדרגת את המועמדים לקבלת מלגות לפי קריטריונים קבועים מראש. לוח הזמנים הוא:

 • 16 בינואר - 16 בפברואר 2012 - הגשת בקשות לקבלת מלגה.
 • 16 בפברואר - 16 במרץ 2012 - החלטת ועדת המלגות בבקשות
 • 'סוף חודש מרץ'תחילת אפריל - הודעה למבקשים על החלטת ועדת המלגות.

ועדת המלגות תחלק את המלגות לפי איזורי המגורים של המבקשים באופן הבא:

אפריקה 10%
אסיה ואוקיאניה 30%
מדינות ברית המועצות לשעבר 10%
אירופה 10%
המזרח התיכון וצפון אפריקה 10%
צפון אמריקה 10%
דרום ומרכז אמריקה 20%
האיזורים כהגדרתם על ידי ה-International Telecommunications Union (ITU)

כאמור, המבקשים מלגה ידורגו על פי קריטריונים קבועים מראש, כאשר המבקשים ידורגו מול מבקשים אחרים באותו איזור גיאוגרפי. במקרה של העדר מועמדים מתאימים באיזור גיאוגרפי מסויים, תועברנה המלגות לאיזור גיאוגרפי אחר.

סוגי המלגות

ניתן לקבל מלגה מלאה ומלגה חלקית:

 • מלגה מלאה - עלות טיסה, מגורי במעונות והרשמה.
 • מלגה חלקית - השתתפות של עד 300 אירו בעלות הנסיעה.

יעשה שימוש באותם קריטריונים לבחירת המועמדים לקבלת שני סוגי המלגות. בטופס המלגות הינכם מתבקשים לציין אם אתם מוכנים לקבל מלגה חלקית. לא נבדקת האיתנות הכלכלית של מבקש המלגה, ולכן מי שמציין כי הוא מוכן לקבל "מלגה חלקית" מתחייב להשיג את המימון הנדרש להשתתף בכנס מעבר לסכום המלגה.

קריטריונים

קריטריונים עיקריים:
פעילות בתנועת ויקימדיה (הן במיזמי ויקי והן מחוץ למיזמים)
פעילות מחוץ לתנועת ויקימדיה (בתנועות בעלי מטרות דומות)
יעדים להשתתפות בתנועת ויקימדיה בעתיד

המועמדים ידורגו בשלושה מישורים: א. השתתפות נוכחית/בעבר במיזמי ויקימדיה (50% מהציון) ב. השתתפות נוכחית/בעבר במיזמים אחרים של תוכן חופשי/תוכנה חופשית/שיתוף/ מיזמים חינוכיים (15% מהציון) ג. מטרות להשתתפות בפרוייקטים של קרן ויקימדיה בעתיד (35% מהציון)

פעילות במיזמי ויקימדיה (50%)

מבקשי מלגה הפעילים במיזמי ויקיפדיה הם עורכים, כותבים, וחברי קהילה במיזמי קרן ויקימדיה, אשר מוסיפים ערך לויקימניה בשל ניסיונם, הידע שלהם, והמסירות שלהם בפעילותם, הן פעילות באינטרנט והן פעילות מחוץ לאינטרנט, כגון פעילות בעמותות המקומיות, אירגון מפגשים וכו'. מבקשי המלגה מתבקשים לכתוב על ניסיונם בפעילות במיזמי ויקימדיה (כגון עריכה במיזמים) וכן מחוץ לאינטרנט (כגון פעילות במפגשים, גלאם, ותוכניות עם האקדמיה).

4= פעילות גבוה מאוד, מוגדרת כפעילות מתמשכת בהיקף גבוה בשני פרוייקטים או יותר, בעמותה או בתוכנית של ויקימדיה (או פעילות שועדת המלגות תגדיר כפעילות ברמה גבוהה)
3 = משתתף ברמה גבוהה - מוגדר כהשתתפות ממושכת ורבת השפעה בפרוייקט אחד או יותר, בעמותה או במיזם של קרן ויקימדיה (או פעילות שתוגדר על ידי השותפים כפעילות ברמה גבוהה).
2 = = משתתף ברמה בינונית - מוגדר כהשתתפות ממושכת ובעלת השפעה ממוצעת בפרוייקט אחד או יותר, בעמותה או במיזם של קרן ויקימדיה (או פעילות שתוגדר על ידי השותפים כפעילות ברמה בינונית).
1== משתתף ברמה נמוכה - מוגדר כהשתתפות מועטה, עריכות מועטות, או פעילות מועטה, בעמותה או במיזם של קרן ויקימדיה.
0 = מבקש שאינו משתתף במיזמי הקרן מוגדר כבעל חשבון משתמש חדש, בלא עריכות או בלא השתתפות במיזמי קרן ויקימדיה.

פעילות מחוץ למיזמי קרן ויקימדיה (15%)=

פעילות מחוץ למיזמי ויקימדיה מודדת את פעילות המבקש מחוץ למיזמי תנועת ויקימדיה. הן פעילות ICT4D והן פעילות למען תוכנה חופשית, ופעילות עם מוסדות השכלה.

קריטריון זה נועד לאפשר למי שהראה פוטנציאל לסייע בעתיד ולהוסיף ערך לפרוייקטים של קרן ויקימדיה ותנועת ויקימדיה לבוא וללמוד מניסיונה של התנועה ולחלוק את הידע שיש לו עם תנועת ויקימדיה. על המבקשים לרשום בטופס הבקשה על ניסיונם באירגון בו הם חברים.

4 = משתתף ברמה גבוהה מאוד - מוגדר כמשתתף באירגון או מיזם תוכן חופשי, תוכנה חופשית, או מיזם חינוכי אשר יש לו פוטנציאל גבוה מאוד לסייע למיזמי ויקימדיה.
3 = משתתף ברמה בינונית - גבוהה - מוגדר כמשתתף באירגון או מיזם תוכן חופשי, תוכנה חופשית, או מיזם חינוכי אשר יש לו פוטנציאל גבוה לסייע למיזמי ויקימדיה.
2 = משתתף ברמה בינונית - מוגדר כמשתתף באירגון או מיזם תוכן חופשי, תוכנה חופשית, או מיזם חינוכי אשר יש לו פוטנציאל מסויים לסייע למיזמי ויקימדיה.
1 = משתתף ברמה נמוכה - מוגדר כמשתתף באירגון או מיזם תוכן חופשי, תוכנה חופשית, או מיזם חינוכי אשר יש לו פוטנציאל נמוך לסייע למיזמי ויקימדיה.
0 = אינו משתתף - מוגדר כאדם שאינו משתתף באירגון או מיזם תוכן חופשי, תוכנה חופשית, או מיזם חינוכי.

מטרות עתידיות של המשתתף בתנועת ויקימדיה (35%)

אנו מצפים ממבקשי המלגה להציג מטרות מפורטות לגבי המשך פעילותם בעתיד ולהסביר כיצד השתתפותם בויקימניה תשפיע על המשך פעילותם בתנועת ויקימדיה. הבקשה תפרט מדוע המבקש מעוניין להשתתף בויקימניה, אילו תועלת או תכנים יביאו לכנס בהשתתפותם, ומה המבקש מצפה לקבל מהשתתפותו בכנס.

4 = רצון עז מאד להיות מעורב במיזמי תנועת ויקימדיה; רעיונות מפורטים כיצד הכישורים, התכונות, ותחומי העניין של המבקש יכולים לסייע למיזמי תנועת ויקימדיה.
3 = רצון עז מאד להיות מעורב במיזמי תנועת ויקימדיה; רעיונות כלליים כיצד הכישורים, התכונות, ותחומי העניין של המבקש יכולים לסייע למיזמי תנועת ויקימדיה.
2 = רצון להיות מעורב במיזמי תנועת ויקימדיה; רעיונות כלליים ולא מפותחים כיצד הכישורים, התכונות, ותחומי העניין של המבקש יכולים לסייע למיזמי תנועת ויקימדיה.
1 = רצון מועט להיות מעורב במיזמי תנועת ויקימדיה; רעיונות לא ברורים ולא מפותחים כיצד הכישורים, התכונות, ותחומי העניין של המבקש יכולים לסייע למיזמי תנועת ויקימדיה.
0 = ללא רצון להיות מעורב במיזמי תנועת ויקימדיה.

מלגות עמותות מקומיות

מספר עמותות מקומיות של תנועת ויקימדיה מעניקות מלגות למשתתפים מארצם:

הגשת בקשה למלגה מקומית תבוצע באמצעות אתר המלגות הבינלאומי, ותועבר בשלב מאוחר יותר לעמותה המקומית. מלגות אשר לא תנוצלנה יועברו למאגר המלגות הבינלאומי ויחולקו לפי הקריטריונים דלעיל.

 • ויקימדיה אוסטרליה:
 • ויקימדיה גרמניה:
  • 15 מלגות מלאות למשתתפים המתגוררים בגרמניה.
 • ויקימדיה צרפת:
  • 10,000 יורו למלגאים שיבחרו על ידי ויקימדיה צרפת (חברי העמותה, דוברי צרפתית ואחרים), וכן 10,000 יורו שיועברו לקרן המלגות הכללית.
 • ויקימדיה הונגריה:
  • 6,מלגות חלקיות, עד סכום של 900,000 HUF (כ- USD 3,600) בסך הכלל, לכיסוי הוצאות טיסה, לינה והרשמה. המילגות יחולקו בתוספת למלגות הבינלאומיות ולסייע לאזרחי הונגריה אשר לא קיבלו מלגה בינלאומית.
 • ויקימדיה ישראל:
  • 4 מלגות עד לסכום של USD 2,000 לכיסוי הוצאות טיסה, לינה ושהות.
 • ויקימדיה שוויץ:
  • מלגה בסך 4,500 פרנקים שוויצרים (כ-4,800 דולרים) למשתתף המתגורר בשוויץ, או משתתפים פעילים בשפות שוויצריה (גרמנית, צרפתית ואיטלקית).
 • ויקימדיה בריטניה:
  • מלגה בסך 5,000 ליש"ט למתגוררים בבריטניה.

שאלות נפוצות

למידע נוסף על כנס מלגות לכנס ויקימניה 2012, ראו את דף השאלות והתשובות שלנו.

הגשת בקשה

המועד האחרון להגשת בקשה למלגות היה ה-16 בפברואר 2012.