Jump to content

Bursa

From Wikimania 2012 • Washington, D.C., USA
This page is a translated version of the page Scholarships and the translation is 72% complete.
Outdated translations are marked like this.
Update: The scholarship applications are now closed and under review by the Scholarship Committee. Recipients will be notified in early April. Thanks to all the great applicants; we appreciate your patience!Programi i Bursave Wikimania 2012

Pamje nga Washington, DC


Wikimania 2012, konverenca e 8-të internacionale e përvitshme, do të mbahet nga 12-15 korrik 2012. Vendtakimi është në Uashington D.C., Shtetet e Bashkuara. Fondacioni Wikimedia dhe degë rajonae (si Wikimedia Austria, Franca, Hungaria, Izraeli) ofrojnë një numër të kufizuar bursash për të kompensuar koston e individëve që ndiekin Wikimaninë.

Bursa të plota dhe të pjesshme do të mundësohen nga Wikimania 2012:

 • Bursa të plota, ku fjetja, akomodimi janë të siguruara.
 • Bursa të pjesshme ku subvencionohet deri në 300€ e kostos së udhëtimit.

Qëllimet e programit

 • Për ta bërë Wikimania-n 2012 një konferencë ndërkombëtare të suksesshme dhe produktive.
 • Për të përkrahur projektet Wikimedia duke inkurajuar pjesëmarrjen.
 • Për të pasuruar konferencën me pjesëmarrje nga grupe të ndryshme të pjesëmarrësve në lëvizjen Wikimedia.

Rreth aplikimit për bursë

Dëshiron të njihesh me disa fitues të bursave të kaluara?

Për të mësuar më tepër për llojet e bursave që aplikantët kanë patur sukses, tako disa fitues bursash nga viti i kaluar! Vazhdo...

Kualifikueshmëria (kush mund të aplikojë për një bursë): Çdo kontribues aktiv në një projekt të Wikimedia dhe/ose vullnetar i Wikimedia-s në çfarëdo lloji kapaciteti, nga çdo vend i botës, konsiderohet i kualifikuar. Pjesëmarrësit në nismat e tjera për njohuri të lira, për programe të lira, bashkëpunuese dhe/ose edukuese janë gjithashtu të inkuruajuar të aplikojnë.

Të gjitha aplikimet për bursë janë shqyrtuar nga Bursave shqyrtim komitetit. Kriteret për zgjedhjen e marrësit të bursave janë të përcaktuar nga Komiteti i Bursave Shqyrtues, në përputhje me qëllimet dhe fushat e fokusit të Wikimania dhe Wikimedia. Shih "Selekcioni i Bursave" më poshtë për më shumë detaje për kriteret e përzgjedhjes dhe të procesit.

Afati i fundit për dorëzimin: Afati i fundit për të aplikuar në Programin e Bursave Wikimania 2012 është 16 shkurt 2012 ora 23:59:59 UTC. Aplikacionet nuk do të pranohen pas kësaj kohe.

Për më shumë informacion në lidhje me Programin e Bursave 2012 Wikimania, ju lutemi vizitoni Pyetësorin e bursave.

Procesi

Komisioni Shqyrtues i Bursave vlerëson aplikantët e bursave bazuar në një sërë kriteresh të standardizuar. Struktura e parashikuar për programin e bursave është si vijon:

 • 16 janar-16 shkurt, 2012 - Aplikimi për bursë është i hapur
 • Janar - fillimi i marsit, 2012 - Komisioni Shqyrtues i Bursave vlerëson aplikantët
 • Fundi i marsit - Aplikantët njoftuohen në lidhje me vendimet përfundimtare

Bursat WMF do të ndahen përafërsisht në të gjithë rajonet e botës në mënyrën e mëposhtme:

Afrika 10%
Azia dhe Paqësori 30%
BSHP 10%
Evropa 10%
LMAV 10%
Amerika Veriore 10%
Amerika Jugore 20%
Rajonet të përcaktuara sipas Uniont Ndërkombëtar të Telekomunikacionit (ITU)

Të njëjtave kritere të përzgjedhjes (shih më poshtë) do të përdoren në vlerësimin e të gjitha aplikimeve për bursë dhe këto aplikime do të garojnë kundrejt aplikantëve brenda rajonit.Komiteti i Bursave rezervon të drejtën që të devijojë nga këto standarde, në rast se ka mungesë të aplikantëve të kualifikuar.

Llojet e bursave

Bursa të pjesshme dhe të plota do të ofrohen në dispozicion të Wikimania 2012.

 • Bursa e plotë do të mbulojë udhëtimin, akomodimin dhe regjistrimin.
 • Bursa e pjesshme: do të mbulojë 300 euro nga shpenzimet e udhëtimit.

Të njëjtat kritere të përzgjedhjes do të përdoren për të dy llojet e përfituesve. Në aplikimin e bursave, ju lutemi tregoni vullnetin tuaj për të pranuar një bursë të pjesshme. Meqë ne nuk të shqyrtojmë aplikantët për aftësinë financiare, ne supozojmë se të gjithë ata që u jepet bursë të pjesshme do të jenë të gatshëm të përdorin bursën e pjesshme si një mundësi që u ofrohet për të shpenzuar më pak.

Kriteret e përzgjedhjes 2012

Kriteret e përzgjedhjes: Kriteret kryesore
Aktiviteti në lëvizjen Wikimedia (në wiki dhe jashtë wiki-t)
Veprimtari jashtë Wikimedia-s (në organizata të përputhshme)
Synime në të ardhmen për të marrë pjesë në lëvizjen Wikimedia

Kandidatët do të vlerësohen në tre dimensione: A- Niveli aktual/historik i pjesëmarrjes në Wikimedia (50% nga rezultati i përgjithshëm), B- Niveli aktual/historik i pjesëmarrjes në iniciativa të tjera të "diturisë së lirë", programeve të lirë apo iniciativa të tjera bashkëpunimi dhe/ose arsimore (15% e rezultatit të përgjithshëm), dhe C- Synimet e ardhshme për të marrë pjesë në lëvizjen Wikimedia (35% nga rezultati i përgjithshëm)

Aktiviteti në Wikimedia (50%)

Aplikantët aktiv brenda Wikimedia-s janë ata pjesëmarrës të angazhuar shumë në projektet e Wikimedia-s: si p.sh. redaktorët, Wikimedianët, dhe anëtarë të komunitetit që ia shtojnë vlerat Wikimania-s nëpërmjet përvojës së tyre, njohurive dhe përkushtimit në aktivitete e degëve rajonale, takimeve etj. Për të nxjerrë në pah këtë, aplikantët mund të shkruajnë për përvojat e tyre, pjesëmarrjen në aktivitete në linjë (të tilla si redaktimi)dhe jashtë linje (të tilla si takimet, projekti GLAM dhe programi i Kampit të Ambasadorëve).

4 = Pjesëmarrje e nivelit shumë të lartë, përcaktohet me përfshirjen dhe ndikimin e vazhdueshmërisht të lartë në dy ose më shumë projekteve, të degëve rajonale ose në Wikimedia (ose si mbikqyrës me vendime të drejta " të niveli shumë të lartë")
3 = Pjesëmarrje e nivelit të lartë, përcaktohet me përfshirjen dhe ndikimin e vazhdueshmërisht të lartë në një ose më shumë projekteve, të degëve rajonale ose në Wikimedia (ose si vendim i mbikqyrëit "nivel i lartë")
2 = Pjesëmarrje e nivelit mesatar, përcaktohet me përfshirjen dhe ndikimin e vazhdueshmërisht të lartë në një ose më shumë projekteve, të degëve rajonale ose në Wikimedia (ose si vendim i mbikqyrëit "nivel i mesëm")
1 = Pjesëmarrje e nivelit të ulët, përcaktohet me përfshirjen në një llogari, redaktime të pakta, si dhe përfshireje e ulët në projektet apo iniciativat e tjera të Wikimedia-s.
0 = Jo pjesëmarrës, përcaktohet nga krijimi i një llogarie të re, pothuajes asnjë redaktim si dhe asnjë përfshirje në projektet apo iniciativat e Wikimedias.

Aktiviteti jashtë Wikimedias (15%)

Aktiviteti jashtë Wikimedias mat aktivitetet relevante jashtë lëvizjes Wikimedia. Këto përfshijnë aktivitete të tjera të lidhura me ICT4D, Programet e lira, institucione arsimore, etj. Këta pjesëmarrës mund të shfaqin cilësi inovacioni, pjesëmarrje në aspekte të tjera të lëvizjeve të lira kulturore "open source".

Kjo është një masë për ata që kanë treguar potencial për ti shtuar vlerën projekteve dhe lëvizjes Wikimedia, të cilët mund të shtojnë dhe të rritin këtë potencial nga dhe në Wikimedia duke e përhapur atë që ata mësojnë në Wikimania, në komunitetet e tyre përkatëse. Nëse munden, aplikantët mund të shkruajnë për përvojat e tyre me organizata të tjera të ngjashme.

4 = High level participant, defined by involvement in other free knowledge, free software, collaborative or educational initiative with very high potential to benefit Wikimedia.
3 = Mid to high level participant, defined by involvement in other free knowledge, free software, collaborative or educational initiative with high potential to benefit Wikimedia.
2 = Mid level participant, defined by involvement in other free knowledge, free software, collaborative or educational initiative with some potential to benefit Wikimedia.
1 = Low level new participant, defined by involvement in other free knowledge, free software, collaborative or educational initiative with low potential to benefit Wikimedia.
0 = Not a participant, defined by no involvement in other free knowledge, free software, collaborative or educational initiatives.

Objektivat e ardhshme për të marrë pjesë në lëvizjen Wikimedia (35%)

Applicants are expected to have concrete goals for how attendance at Wikimania will impact their future involvement in the Wikimedia movement. Applicants should expound upon why they are interested in attending Wikimania: what input they can bring to the conference and what they hope to glean from it.

4 = Very strong desire to be involved with the Wikimedia movement going forward; specific, concrete ideas for how applicant's unique skills, styles, and interests can be incorporated into and enhance the Wikimedia movement
3 = Strong desire to be involved with the Wikimedia movement going forward; a few less developed ideas about how applicant's unique skills, styles, and interests can be incorporated into and enhance the Wikimedia movement
2 = Some desire to be involved with the Wikimedia movement going forward; vague and under-developed ideas for how applicant's unique skills, styles, and interests can be incorporated into and enhance the Wikimedia movement
1 = Low or unclear desire to be involved with the Wikimedia movement going forward; unclear and non-thoughtful ideas for how applicant's unique skills, styles, and interests can be incorporated into and enhance the Wikimedia movement
0 = No anticipated involvement with Wikimedia in the future

Bursat e degëve rajonale

Disa degë rajonale të Wikimedia-s ofrojnë bursa shtesë për pjesëmarrësit nga rajoni i tyre gjeografik. Ju lutem kontrolloni faqet përkatëse të bursave për më shumë informacion.

Aplikimet do të mblidhen të gjitha përmes faqes qendrore së internetit të bursave dhe do të shpërndahen më vonë në degë. Bursat të cilat nuk janë miratuar nga degët rajonale do të kthehen në grupin e bursave globale .

 • Austria:
 • Franca:
  • Bursa me vlerë 10.000 € në total do tu ofrohen anëtarëve frankofonë të Wikimedias Franceze, dhe 10.000 € të tjera do ti shtohen fondit global të bursave.
 • Hungaria:
  • 6 bursa të pjesshme, me vlerë totale mbi 900,000 HUF (reth 3,600 $), që mbulon udhëtimin, akomodimin dhe kostot e regjistrimit. Bursat do të përdoren për të plotësuar bursat e pjesshme ndërkombëtare dhe për të ndihmuar ata të cilët nuk e marrin një bursë ndërkombëtare.
 • Izraeli:
  • 4 bursa, me vlerë mbi 2,000 $ secila që mbulon udhëtimin, akomodimin dhe gjëra të tjera rastësore.

Pyetje

Për më tepër informacion rreth Programit të Bursave Wikimania 2012, jeni të lutur të vizitoni faqen Pyetje & Përgjigje.

Apliko

Aplikimi për bursë do të jetë i hapur deri më 16 shkurt 2012.