Iskolarsyep

From Wikimania 2012 • Washington, D.C., USA
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Scholarships and the translation is 91% complete.
Outdated translations are marked like this.
Update: The scholarship applications are now closed and under review by the Scholarship Committee. Recipients will be notified in early April. Thanks to all the great applicants; we appreciate your patience!Programang Iskolarsyep ng Wikimania 2012

Washington, DC tanawin


Wikimania 2012, the 8th annual international conference, is being held on July 12–15, 2012. The conference is at George Washington University in Washington D.C., United States. The Wikimedia Foundation and several chapters (Wikimedia Austria, France, Germany, Hungary, Israel, Switzerland, UK) are offering a limited number of scholarships to offset the cost of select individuals' attendance at Wikimania.

Pareho may ganap at pauna magagamit na iskolarsyep sa Wikimania 2012:

 • Ganap na iskolarsyep ay magbibigay ng balikan paglalakbay, dorm na tutuluyan, at rehistrasyon.
 • Paunang iskolarsyep ay tutulong sa gagastusin sa paglalakbay hanggang €300.

Mga Layunin ng Programa

 • Upang gawin ang Wikimania 2012 na isang matagumpay at produktibong pandaigdigang pagpupulong.
 • Upang tulungan ang mga proyekto ng Wikimedia sa pamamagitan ng paghihikayat sa paglahok.
 • Upang pagbutihin ang pagpupulong sa pagdalo ng iba't ibang grupong kalahok ng mga kilusang Wikimedia.

Tungkol sa Aplikasyon ng Iskolarsyep

Gusto ba makilala ang mga nakaraang tumanggap?

Upang higit na maunawaan ang uri ng mga nagtagumpay na aplikante, kilalanin ang ibang tumanggap ng iskolarsyep sa nakaraang taon! Ipagpatuloy ...

Ang Pagiging Karapat-dapat (sino ang maaaring mag-aplay para sa isang iskolarsyep): sinumang aktibong kontribyutor sa isang proyekto ng Wikimedia at / o boluntaryo sa Wikimedia sa anumang iba pang kakayahan, kahit saan parte ng mundo, ay itinuturing na karapat-dapat. Ang mga kalahok sa iba pang mga libreng kaalaman, libreng software, pakikipagtulungan at / o pang-edukasyon hakbangin ay hinihikayat dinng mag-aplay.

Pagpili: Lahat ng aplikasyon para sa iskolarsyep ay susuriin ng Komiteng Tagasuri sa Iskolarsyep. Ang pamantayan sa pagpili ng mga tatanggap ng iskolarsyep ay tinutukoy sa pamamagitan ng Komiteng Tagasuri sa Iskolarsyep alinsunod sa mga layunin at tinututukang mga pook ng Wikimania at Wikimedia. Tingnan ang "Pagpili ng Iskolarsyep" sa ibaba para sa karagdagang detalye sa mga pamantayan ng pagpili at proseso.

Deadline for submission: The scholarship application deadline was February 16, 2012, at 23:59:59 UTC. We will notify applicants in mid or late-March early April about the results of their application.

Para sa mga karagdagang kaalaman tungkol sa Programang Iskolarsyep ng Wikimania 2012, mangyari bisitahin ang pahinang FAQ.

Proseso

The Scholarships Review Committee rates scholarships applicants based on a standardized set of criteria. The anticipated timeline for the scholarship program is as follows:

 • January 16 – February 16, 2012 – Scholarship application open
 • January – early March, 2012 – Scholarship committee reviews applications
 • End of March early April – Applicants are notified about final decisions

Ang WMF Iskolarsyep ay halos paghahati-hatian sa mga rehiyon ng mundo sa mga sumusunod na paraan:

Aprika 10%
Asya & Pasipiko 30%
CIS 10%
Europa 10%
MENA 10%
Hilagang Amerika 10%
Timog/Latin Amerika 20%
Regions as defined by International Telecommunications Union (ITU)

Parehong Hakbang sa Pagpili (tingnan sa ibaba) ang gagamitin sa marka sa lahat nang aplikasyon ng iskolarsyep, ngunit ang mga aplikasyon ay ihahambing laban sa mga aplikante sa kani-kanilang rehiyon. Ang Komiteng Iskolarsyep ay may karapatan upang baguhin ang mga hukumang marka, habang nakabinbin ang mga kakulangan ng mga kwalipikadong aplikante.

Mga Uri ng Iskolarsyep

Pareho ang pauna at ganap na iskolarsyep ay mayroon para sa Wikimania 2012.

 • Ganap na iskolarsyep ay magbibigay ng balikang paglalakbay, dorm na titirahan, at rehistrasyon.
 • Paunang iskolarsyep: magbibigay ng 300 euro para sa gastusin sa paglalakbay sa Wikimania.

Parehong pamantayan sa pagpili ang gagamitin para sa parehong uri ng mga tatanggap. Sa aplikasyon ng iskolarsyep, mangyari ipahiwatig ang iyong pagpayag upang tanggapin ang paunang iskolarsyep. Dahil hindi namin sasalain ang aplikasyon sa pinansiyal na kakayahan, ipinapagpalagay namin ang lahat na nag-tsek sa paunang iskolarsyep ay handang tanggapin ang paunang iskolarsyep upang magbigay sa mga may kaunting kakayahan upang magkaroon ng pagkakataong dumalo sa Wikimania.

Pamantayan sa Pagpili 2012

Pamantayan sa Pagpili: Pangunahing Pamantayan
Aktibidad sa kilusan ng Wikimedia (loob-ng-wiki at labas-ng-wiki)
Aktibidad sa labas ng Wikimedia (sa mga katugmang organisasyon)
Mga layunin hinaharap para sa pakikilahok sa ang kilusan ng Wikimedia

Ang mga aplikante ay tatantiyahin sa tatlong sukat: A. kasalukuyan/makasaysayan antas ng partisipasyon sa Wikimedia (50% ng kabuuang puntos), B. kasalukuyan/makasaysayan antas ng partisipasyon sa iba pang libreng kaalaman, libreng pampalatuusang pagpapairal, pakikipagtulungan at / o pang-edukasyon pagkukusa (15% ng kabuuang puntos), at C. Mga layuning hinaharap para sa pakikilahok sa kilusan ng Wikimedia (35% ng kabuuang puntos)

Aktibo sa loob ng Wikimedia (50%)

Mga aktibong Aplikante sa loob ng Wikimedia ay ang mga palagiang nakatutok na kalahok sa mga Proyekto ng Wikimedia: mga patnugot, Wikimedians, at mga miyembro ng komunidad na magdagdag sa kahalagagahan ng Wikimania sa pamamagitan ng kanilang karanasan, kaalaman, at pagtatalaga sa online at / o offline na mga aktibidad, tulad ng paglahok sa mga gawain ng sangay, pagtatagpo, atbp Upang linawin ito, ang mga aplikante ay maaaring sumulat tungkol sa kanilang mga karanasan sa online na mga gawain sa Wikipedia (tulad ng pag-edit) at offline na mga gawain sa Wikipedia (tulad ng mga pagtatagpo, GLAM, at programang kampus ambasador).

4 = Ang pinaka-mataas na antas ng kalahok, ay tintuukoy sa pamamagitan ng patuloy na paglahok at mataas na epekto sa dalawa o higit pang mga proyekto, sangay o inisyatibang Wikimedia (o sa hatol ng mga tagasuri ay "pinakamataas na antas")
3 = Mataas na antas ng kalahok, ay tinutukoy sa pamamagitan ng patuloy na paglahok at mataas na epekto sa isa o higit pang mga proyekto, sangay o inisyatibang Wikimedia (o sa hatol ng mga tagasuri ay "mataas na antas")
2 = Panggitnang antas na kalahok, ay tinutukoy sa pamamagitan ng patuloy na paglahok at ang karaniwang epekto sa isa o higit pang mga proyekto, kabanata o inisyatibang Wikimedia (o sa hatol ng mga tagasuri ay "kalagitnaan ng antas")
1 = Mababang antas ng kalahok, ay tinutukoy sa pamamagitan ng medyo bagong kabuluhan, at kaunting pag-edit, at kakaunti o walang paglahok sa anumang proyekto ng Wikimedia o inisyatiba.
0 = Hindi isang kalahok, ay tinutukoy sa pamamagitan ng isang bagong kabuluhan, o halos walang pag-edit, at hindi paglahok sa anumang proyekto ng Wikimedia o inisyatiba.

Aktibidad sa labas ng Wikimedia (15%)

Aktibidad sa labas ng Wikimedia hakbangin ng aktibidad ng mga aplikante kaugnay sa labas ng kilusang Wikimedia. Kasama rito ang iba pang mga gawain may kaugnayan sa ICT4D, Free Software, mga institusyon ng edukasyon, atbp Ang mga kalahok na ito ay maaaring magpakita ng mga katangian ng makabagong-likha, pakikilahok sa iba pang mga aspeto ng libreng kultura / kilusang bukas na pinagmulan.

Ito ay isang hakbang para sa mga nagpakita ng potensyal upang makapagdagdag ng halaga sa mga proyekto at kilusan ng Wikimedia, ang maaaring mapaghusay at bumuo sa mga potensyal na ito sa / ng Wikimania, at ang maaaring magsiwalat kung ano ang natutunan nila sa Wikimania sa kani-kanilang mga komunidad. Kung naaangkop, ang mga aplikante ay maaaring sumulat ng tungkol sa kanilang mga karanasan sa iba pang kahambing na organisasyon.

4 = Mataas na antas ng kalahok, ay tinutukoy sa pamamagitan ng paglahok sa iba pang mga libreng kaalaman, libreng pampalatuusang pagpapairal, pakikipagtulungan o pang-edukasyon inisyatiba na may mataas na potensyal upang makinabang ang Wikimedia.
3 = Panggitna hanggang sa mataas na antas ng kalahok, ay tinutukoy sa pamamagitan ng paglahok sa iba pang mga libreng kaalaman, libreng pampalatuusang pagpapairal, pakikipagtulungan o pang-edukasyon na inisyatiba na may mataas na potensyal upang makinabang ang Wikimedia.
2 = Panggitnang antas ng kalahok, ay tinutukoy sa pamamagitan ng paglahok sa iba pang mga libreng kaalaman, libreng pampalatuusang pagpapairal, pakikipagtulungan o pang-edukasyong inisyatiba sa ilang potensyal upang makinabang ang Wikimedia.
1 = Mababang antas bagong kalahok, ay tinutukoy sa pamamagitan ng paglahok sa iba pang mga libreng kaalaman, libreng pampalatuusang pagpapairal, pakikipagtulungan o pang-edukasyong inisyatiba na may mababang potensyal upang makinabang ang Wikimedia.
0 = Hindi isang kalahok, ay tinutukoy sa pamamagitan ng hindi paglahok sa iba pang mga libreng kaalaman, libreng pampalatuusang pagpapairal, pakikipagtulungan o pang-edukasyong mga hakbangin.

Hangaring hinaharap para sa pakikilahok sa kilusan ng Wikimedia (35%)

Ang mga aplikante ay inaasahang magkaroon ng tiyak na mga layunin para sa kung paano dumalo sa Wikimania ay makaapekto sa kanilang hinaharap pakikilahok sa kilusan ng Wikimedia. Ang aplikante ay dapat ipaliwanag kung bakit sila ay interesado sa pagdalo sa Wikimania: kung ano ang pampasok na maaari nilang dalhin sa pagpupulong at kung ano ang pag-asang kanilang mahihimay mula dito.

4 = Pinaka malakas na pagnanais na sumangkot sa kilusan ng Wikimedia sa pagsulong; tiyak, kongkreto ideya para sa kung paano ang natatanging kakayahan ng aplikante sa, estilo, at interes ay maaaring inkorporada sa pagpapahusay ang kilusan Wikimedia
3 = Malakas na pagnanais na maging kasangkot sa kilusan ng Wikimedia anf pagsulong; ilang mas mababang nabuong ideya tungkol sa kung paano ang natatanging kakayahan ng aplikante sa, estilo, at interes ay maaaring inkorporada sa at mapahusay ang kilusan Wikimedia
2 = Ang ilang pagnanais na sumangkot sa kilusan ng Wikimedia ang pagsulong; malabo at di-masyadong-buo na ideya para sa kung paano natatanging kasanayan ng aplikante, estilo, at interes ay maaaring inkorporada sa at mapahusay ang kilusan Wikimedia
1 = Mababa o hindi maliwanaw na pagnanais sumangkot sa kilusan ng Wikimedia ang pagsulong; hindi maliwanaw at di-pag-saisip na ideya para sa kung paano ang natatanging kakayahan ng aplikante sa, estilo, at interes ay maaaring inkorporada sa at mapahusay ang kilusan Wikimedia
0 Walang inaasahang pakikilahok sa Wikimedia sa hinaharap

Sangay ng Iskolarsyep

Ilang Sangay ng Wikimedia ay magbigay ng karagdagang iskolarsyep para sa mga kalahok mula sa kanilang mga heograpikal na rehiyon. Mangyari suriin ang kani-kanilang iskolarsyep na mga pahina para sa karagdagang impormasyon.

Ang aplikasyon ay lahat kukulektahin mula sa pangunahin website ng iskolarsyep at ibabahagi kalaunan sa mga sangay. Ang mga Iskolarsyep na hindi inaprobahan ng sangay ay ibabalik sa pandaig-digang pul ng iskolarsyep.

 • Wikimedia Austria:
 • Wikimedia Deutschland:
  • 15 full scholarships for recipients living in Germany.
 • Wikimedia France:
  • €10,000 in scholarships to recipients selected by Wikimedia France (chapter members, other French speaking persons, etc.) and another €10,000 into the global scholarship fund.
 • Wikimédia Magyarország (Hungary):
  • 6 partial scholarships, of up to 900,000 HUF (about USD 3,600) in total, to cover flight, accommodation and registration costs. Scholarships will be used to complement international partial scholarships and to help those who do not get an international scholarship.
 • Wikimedia Israel:
  • 4 scholarships, up to USD 2,000 each to cover flight, accommodation and some incidentals
 • Wikimedia CH (Switzerland) (4500CHF or ~USD 4,800), with preference for Swiss residents or active contributors of Wikimedia projects in one of the Swiss languages (de, fr, it).
 • Wikimedia UK:
  • £5,000 in scholarships to recipients in the UK.
 • Wikimedia Italia:
  • 8 scholarships - of up to 1,250 € each - to cover flight, accommodation and registration costs for recipients living in Italy.

Mga Katanungan

Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa Programang Iskolarsyep ng Wikimania 2012, mangyari bisitahin ang Pahinang mga katanungan & sagot.

Aplay

Scholarship applications closed on February 16, 2012.