Jump to content

Beurzen

From Wikimania 2012 • Washington, D.C., USA
This page is a translated version of the page Scholarships and the translation is 91% complete.
Outdated translations are marked like this.
Update: The scholarship applications are now closed and under review by the Scholarship Committee. Recipients will be notified in early April. Thanks to all the great applicants; we appreciate your patience!Beurzenprogramma van Wikimania 2012

Luchtfoto van Washington D.C.


Wikimania 2012, de 8ste jaarlijkse internationale conferentie wordt gehouden van 12 tot 15 juli 2012. De conferentie vindt plaats in Washington D.C., in de Verenigde Staten. De Wikimedia Foundation en een aantal lokale chapters (Wikimedia Oostenrijk, Frankrijk, Hongarije, Israël) bieden een beperkt aantal beurzen aan om de kosten van de deelname te verminderen voor een bepaald aantal personen.

Zowel volledige als gedeeltelijke beurzen zijn beschikbaar voor Wikimania 2012:

 • Een volledige beurs vergoedt reiskosten, logies en de registratie.
 • Een gedeeltelijke beurs vergoedt tot €300 van de reiskosten.

Doelstellingen van het Programma

 • Wikimania 2012 tot een succesvolle en productieve internationale conferentie maken.
 • De verschillende Wikimediaprojecten ondersteunen door deelname aan te moedigen.
 • De conferentie te verrijken door de aanwezigheid van een diverse groep van deelnemers vanuit de Wikimediagemeenschap.

Aanvragen van een beurs

Wilt u eerdere beursontvangers ontmoeten?

Om meer te weten te komen over de verschillende types van succesvolle beursaanvragen, kan u hier een aantal beursontvangers van vorig jaar ontmoeten! Ga verder ...

Beursgerechtigdheid: Elke actieve bijdrager aan een Wikimediaproject en/of elke Wikimediavrijwilliger in welke vorm dan ook, van overal ter wereld, wordt als beursgerechtigd beschouwd. Ook personen die te maken hebben met vrije kennis, vrije software, samenwerkings- en/of onderwijsinitiatieven, worden aangemoedigd om een aanvraag in te sturen.

Selectie: Elke aanvraag van een beurs wordt bekeken door het comité voor de aanvraag van beurzen. De criteria voor het uitreiken van beurzen werden door dit comité opgesteld in lijn met de doelstellingen en het richtgebied van Wikimania en Wikimedia. Zie voor meer informatie over het selectieproces en de criteria het kopje "Scholarship Selection" hieronder.

Deadline voor de aanvraag: De deadline om een beurs aan te vragen voor Wikimania 2012 ligt op 16 februari 2012 om 23:59:59 UTC. Na dit tijdstip worden geen aanvragen meer behandeld.

Kijk voor meer informatie over het Beurzenprogramma van Wikimania 2012 op de FAQ-pagina.

Proces

Het comité voor de aanvraag van beurzen beoordeelt de beursaanvragen op basis van een aantal standaard criteria. De tijdsplanning voor het beurzenprogramma ziet er als volgt uit:

 • 16 januari - 16 februari 2012 - Beursaanvraag geopend
 • Januari - begin maart 2012 - Beoordeling van de beursaanvragen door het comité
 • Eind maart 2012 - De aanvragers worden op de hoogte gebracht van de beslissingen

De beurzen van de WMF zullen ruwweg verdeeld worden over de verschillende regio's van de wereld volgens onderstaand schema:

Afrika 10%
Azië & Oceanië 30%
GOS 10%
Europa 10%
MENA 10%
Noord-Amerika 10%
Zuid-/Latijns-Amerika 20%
De regio's zijn bepaald volgens de Internationale Telecommunicatie-unie (ITU)

Dezelfde selectiecriteria (zie onder) zullen worden gebruikt om de beursaanvragen te rangschikken, maar de aanvragen zullen worden vergeleken met de aanvragen binnen eenzelfde regio. Het comité behoudt het recht om af te wijken van deze criteria bij gebrek aan aanvragen.

Types van beurzen

Zowel gedeeltelijke als volledige beurzen zijn beschikbaar voor Wikimania 2012:

 • Een volledige beurs vergoedt reiskosten, logies en de registratie.
 • Een gedeeltelijke beurs vergoedt tot €300 van de reiskosten voor Wikimania 2012

Voor beide types beurzen zullen dezelfde selectiecriteria worden gebruikt. Gelieve op het aanvraagformulier aan te duiden of u genoegen neemt met een gedeeltelijke beurs. Omdat de aanvragen niet gescreend worden op financieel vermogen, wordt ervan uitgegaan dat iedereen die gedeeltelijke beurs aanduidt, genoegen neemt met een gedeeltelijke beurs om zo diegenen met minder financiële middelen de kans te geven om Wikimedia bij te wonen.

Selectiecriteria 2012

Selectiecriteria: voornaamste criteria
Activiteit binnen Wikimedia (on-wiki en off-wiki)
Activiteit buiten Wikimedia (bij gelijkaardige organisaties)
Toekomstige doelen bij het deelnemen aan Wikimedia

Aanvragen zullen worden beoordeeld op 3 niveaus: (A) Huidig/vroeger niveau van deelname aan Wikimediaprojecten (50% van de totale score), (B) Huidig/vroeger niveau van deelname aan andere vrije kennis, vrije software, samenwerkings- en/of onderwijsinitiatieven (15% van de totale score), en (C) Toekomstige doelen voor deelname aan Wikimedia (35% van de totale score)

Actief binnen Wikimedia (50%)

De Aanvragers die actief zijn binnen Wikimedia zijn die personen die zeer geëngageerd zijn in Wikimediaprojecten: bewerkers, Wikimedianen en leden van de gemeenschap die waarde toe kunnen voegen aan Wikimania door hun ervaring met, kennis van en toewijding aan online en/of offline activiteiten, zoals de betrokkenheid bij lokale chapters, ontmoetingen enz. Om dit in de kijker te zetten kunnen aanvragers schrijven over hun ervaringen met het deelnemen aan online activiteiten (zoals bewerken) en offline activiteiten (zoals ontmoetingen, GLAM enz.).

4 = Zeer hoog niveau van participatie; continue betrokkenheid en een hoge impact op twee of meer projecten, chapters of Wikimedia-initiatieven (beoordeeld als "zeer hoog niveau")
3 = Hoog niveau van participatie; continue betrokkenheid en hoge impact op één of meer projecten, chapters of Wikimedia-initiatieven (beoordeeld als "hoog niveau")
2 = Gematigd niveau van participatie; continue betrokkenheid en een gemiddelde impact op één of meer projecten, chapters of Wikimedia-initiatieven (beoordeeld als "gematigd niveau")
1 = Laag niveau van participatie; relatief nieuwe gebruiker, weinig bewerkingen en weinig tot geen betrokkenheid bij Wikimediaprojecten of -initiatieven.
0 = Geen participant; zeer nieuwe gebruiker, bijna geen bewerkingen en geen betrokkenheid bij Wikimediaprojecten of -initiatieven.

Activiteit buiten Wikimedia (15%)

Met Activiteit buiten Wikimedia wordt de relevante activiteit buiten de Wikimediabeweging bedoeld. Hierin zit onder andere activiteiten die gerelateerd zijn aan ICT4D, vrije software, onderwijsinstellingen enz. Deze participanten kunnen blijk geven van innovatieve kwaliteiten en participatie in andere aspecten van de vrije cultuur en de open-sourcebeweging.

Het is een maatstaf voor diegenen die hebben laten blijken dat ze waarde kunnen toevoegen aan de Wikimediaprojecten en -beweging, die hun potentieel kunnen verhogen op/door Wikimania en die hetgeen ze leren op Wikimania verspreiden naar hun respectievelijke gemeenschappen. Indien dit van toepassing is kunnen aanvragers over hun ervaringen met andere gelijkaardige organisaties schrijven.

4 = Zeer hoog niveau van participatie; betrokkenheid bij andere soorten van vrije kennis, vrije software, samenwerkings- of onderwijsinitiatieven met een zeer hoog potentieel om Wikimedia ten voordeel te zijn.
3 = Gemiddeld tot hoog niveau van participatie; betrokkenheid bij andere soorten van vrije kennis, vrije software, samenwerkings- of onderwijsinitiatieven met een hoog potentieel om Wikimedia ten voordeel te zijn.
2 = Gemiddeld niveau van participatie; betrokkenheid bij andere soorten van vrije kennis, vrije software, samenwerkings- of onderwijsinitiatieven met potentieel om Wikimedia ten voordeel te zijn.
1 = Laag niveau van participatie; betrokkenheid bij andere soorten van vrije kennis, vrije software, samenwerkings- of onderwijsinitiatieven met een laag potentieel om Wikimedia ten voordeel te zijn.
0 = Geen participant; geen betrokkenheid bij andere soorten van vrije kennis, vrije software, samenwerkings- of onderwijsinitiatieven.

Toekomstige doelen voor de participatie binnen de Wikimediagemeenschap (35%)

Aanvragers worden verwacht concrete doelen te hebben over hoe hun aanwezigheid op Wikimania hun toekomstige betrokkenheid binnen de Wikimediagemeenschap zal beïnvloeden. Aanvragers worden gevraagd uit te leggen waarom ze geïnteresseerd zijn om Wikimania bij te wonen: welke input ze kunnen brengen en wat ze hopen ervan te leren.

4 = Zeer groot verlangen om bij de Wikimediagemeenschap betrokken te worden; specifieke en concrete ideeën over hoe de unieke eigenschappen, stijlen en interesses van de aanvrager gebruikt kunnen worden in de Wikimediagemeenschap
3 = Groot verlangen om betrokken te worden met de Wikimediagemeenschap; een aantal minder ontwikkelde ideeën over hoe de unieke eigenschappen, stijlen en interesses van de aanvrager gebruikt kunnen worden in de Wikimediagemeenschap
2 = Verlangen om betrokken te worden bij de Wikimediagemeenschap; vage en onderontwikkelde ideeën over hoe de unieke eigenschappen, stijlen en interesses van de aanvrager gebruikt kunnen worden in de Wikimediagemeenschap
1 = Laag of onduidelijk verlangen om betrokken te worden bij de Wikimediagemeenschap; onduidelijke en niet-bedachtzame ideeën over hoe de unieke eigenschappen, stijlen en interesses van de aanvrager gebruikt kunnen worden in de Wikimediagemeenschap
0 = Geen verwachte betrokkenheid met Wikimedia in de toekomst

Chapterbeurzen

Verschillende Wikimediachapters bieden extra beurzen aan voor deelnemers uit hun eigen geografische regio. Gelieve hiervoor de respectievelijke pagina's te bekijken voor meer informatie.

Alle applicaties zullen verzameld worden via de centrale website van de beurzen en zullen later onder de chapters verdeeld worden. Beurzen die niet aanvaard worden door de chapters zullen terug in de algemene groep van aanvragen worden geplaatst.

 • Oostenrijk:
 • Frankrijk:
  • €10.000 aan beurzen voor personen die geselecteerd worden door Wikimedia Frankrijk (chapterleden, andere Franssprekende personen enz.) en een bijkomende €10.000 voor het globale beurzenfonds.
 • Hongarije:
  • 6 gedeeltelijke beurzen tot 900.000 HUF (ongeveer 3.600USD) in totaal, om de vliegkosten, accommodatie- en registratiekosten te dekken. De beurzen zullen worden gebruikt om de internationale beurzen aan te vullen en om diegenen die geen internationale beurs kregen, te helpen.
 • Israël:
  • 4 beurzen, tot 2.000 USD elk om vliegkosten, accommodatie en eventuele andere kosten te dekken.

Vragen

Meer informatie over het Beurzenprogramma van Wikimania 2012 vindt u op de FAQ-pagina.

Aanvragen

U kan een beurs aanvragen tot en met 16 februari 2012.