Stypendia

From Wikimania 2012 • Washington, D.C., USA
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Scholarships and the translation is 91% complete.
Outdated translations are marked like this.
Update: The scholarship applications are now closed and under review by the Scholarship Committee. Recipients will be notified in early April. Thanks to all the great applicants; we appreciate your patience!Program Stypendialny Wikimania 2012

Waszyngton, widok ogólny


Wikimania 2012, the 8th annual international conference, is being held on July 12–15, 2012. The conference is at George Washington University in Washington D.C., United States. The Wikimedia Foundation and several chapters (Wikimedia Austria, France, Germany, Hungary, Israel, Switzerland, UK) are offering a limited number of scholarships to offset the cost of select individuals' attendance at Wikimania.

Dostępne są pełne i częściowe stypendia:

 • pełne stypendium - obejmuje koszt rejestracji, noclegu w pokojach wieloosobowych i podróży
 • częściowe stypendium - dotacja dotyczy pokrycia do 300 € kosztów podróży

Cel programu

 • Sukces i produktywność Wikimanii 2012 jako międzynarodowej konferencji
 • Wspieranie projektów Wikimedia, zachęcanie do udziału w nich.
 • Wzbogacenie konferencji o udział zróżnicowanej, międzynarodowej grupy aktywnych, a także nowych uczestników ruchu Wikimedia.

Wniosek o stypendium

Chcesz poznać osoby, które otrzymały stypendium?

Aby dowiedzieć się więcej o wnioskodawcach, którzy odnieśli sukces, poznaj kilku stypendystów z ostatniego roku! Kontynuuj ...

Kwalifikowalność (kto może ubiegać się o stypendium): o stypendium może ubiegać się każdy aktywny uczestnik któregokolwiek z projektów Wikimedia lub osoba będąca wolontariuszem Wikimedia w jakiejkolwiek innej formie. Program stypendialny dotyczy wszystkich państw świata. Zachęcamy także do składania wniosków uczestników innych projektów z dziedziny wolnej wiedzy, wolnego oprogramowania, inicjatyw społecznościowych i edukacyjnych.

Wybór stypendystów: wszystkie wnioski o stypendium weryfikowane są przez Komitet Stypendialny Wikimanii. Kryteria wyboru stypendystów zostały ustalone zgodnie z celami i zakresem działalności Wikimanii i Wikimedia. Patrz poniżej, aby uzyskać więcej informacji na temat kryteriów wyboru i procesu przyznawania stypendiów.

Deadline for submission: The scholarship application deadline was February 16, 2012, at 23:59:59 UTC. We will notify applicants in mid or late-March early April about the results of their application.

Więcej informacji na temat Programu Stypendialnego Wikimanii 2012 znajduje się stronie FAQ (pytania i odpowiedzi).

Proces

The Scholarships Review Committee rates scholarships applicants based on a standardized set of criteria. The anticipated timeline for the scholarship program is as follows:

 • January 16 – February 16, 2012 – Scholarship application open
 • January – early March, 2012 – Scholarship committee reviews applications
 • End of March early April – Applicants are notified about final decisions

Stypendia WMF będą przydzielane w poszczególnych regionach świata w następujący sposób:

Afryka 10%
Azja i Pacyfik 30%
CIS (Wspólnota Niepodległych Państw) 10%
Europa 10%
MENA (Bliski Wschód i Afryka Północna) 10%
Ameryka Północna 10%
Ameryka Południowa i Łacińska 20%
Regiony określone przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)

Określone poniżej kryteria wyboru zostaną wykorzystane w ocenie wszystkich aplikacji stypendialnych, ale wnioskodawcy będą porównywani z kandydatami w obrębie danego regionu.

Rodzaje stypendiów

Dostępne są dwa rodzaje stypendiów: pełne i częściowe:

 • pełne stypendium - obejmuje koszt rejestracji, noclegu w pokojach wieloosobowych i podróży
 • częściowe stypendium - dotacja dotyczy pokrycia do 300 € kosztów podróży

W obu typach stypendiów stosowane będą te same kryteria selekcji. We wniosku stypendialnym, prosimy o podanie informacji dotyczącej gotowości do przyjęcia częściowego stypendium. Ponieważ nie prowadzimy selekcji wniosków pod względem zdolności finansowej, zakładamy, że wszyscy, którzy otrzymają częściowe stypendium będą gotowi je podjąć, aby zapewnić osobom z mniejszym nakładem środków okazję do wzięcia udziału Wikimanii.

Kryteria wyboru 2012

Kryteria wyboru: główne kryteria
Działalności w ruchu Wikimedia (na wiki i poza wiki)
Działalność poza ruchem Wikimedia (w kompatybilnych organizacjach)
Przyszłe cele w zakresie udziału w ruchu Wikimedia

Wnioskodawcy będą oceniani pod trzema względami:

A. Obecne lub dawniejsze zaangażowanie w projekty Wikimedia (50% łącznej punktacji)
B. Obecne lub dawniejsze zaangażowanie w inne projekty dotyczące wolnej wiedzy, wolnego oprogramowania, inicjatyw społecznościowych i edukacyjnych (15% łącznej punktacji)
C. Przyszłe zaangażowanie w projekty Wikimedia (35% łącznej punktacji)

Zaangażowanie w projekty Wikimedia (50%)

Wnioskodawcy aktywni w projektach Wikimedia są to użytkownicy zaangażowani w projekty Wikimedia: edytorzy, wikimedianie i członkowie społeczności, którzy przez swoje doświadczenie, wiedzę i zaangażowanie w działania online lub offline (np. zaangażowanie w działalność regionalnych oddziałów Wikimedia, czy spotkania wikipedystów) będą stanowić wartość dla Wikimanii. Aby to podkreślić, wnioskodawcy mogą napisać o działalności w Wikipedii (np. edycje) oraz działalności poza nią (np. zaangażowanie w organizację spotkań społeczności, GLAM, program Campus Ambassador).

4 = wysoki poziom uczestnictwa - stałe zaangażowanie oraz duży wkład w dwa lub więcej projektów, chapter lub inną inicjatywę społeczności Wikimedia (lub inny, określony przez Komisję Stypendialną, poziom wysokiego uczestnictwa)
3 = wysoki poziom uczestnictwa - stałe zaangażowanie oraz duży wkład w jeden lub więcej projektów, chapter lub inną inicjatywę społeczności Wikimedia
2 = średni poziom uczestnictwa - określony przez stałe zaangażowanie i wkład w jeden lub więcej projektów, chapter lub inną inicjatywę społeczności Wikimedia
1 = niski poziom uczestnictwa - określony przez stosunkowo nowe konto, kilka zmian i niewielki lub żaden udział w dowolnym projekcie Wikimedia lub inicjatywie.
0 = brak udziału - określony przez nowe konto, prawie żadne zmiany, brak udziału w dowolnym projekcie Wikimedia lub inicjatywie.

Działalność w innych projektach spoza Wikimedia (15%)

Wnioskodawcy spoza projektów Wikimedia - osoby zaangażowane w działalność spoza ruchu Wikimedia. Dotyczy to również działań związanych z ICT4D, wolnym oprogramowaniem, instytucjami edukacyjnymi itp. Tych uczestników może wyróżniać innowacja, uczestnictwo w innych aspektach wolnej kultury lub ruchu open source.

Jest to kryterium dla tych, którzy wykazują potencjał do wzrostu wartości projektów Wikimedia, dla osób które mogą wzmocnić i zbudować ten potencjał podczas Wikimanii oraz propagować informacje z Wikimanii w swoich społecznościach. Jeśli ten obszar dotyczy osoby składającej wniosek, może ona napisać o swoich doświadczeniach z innymi organizacjami działającymi w w/w zakresie.

4 = bardzo wysoki poziom uczestnictwa - określony przez udział w innych projektach dotyczących wolnej wiedzy, wolnego oprogramowania, w ramach współpracy lub inicjatyw edukacyjnych z wysokim potencjałem korzyści dla Wikimedia.
3 = średnie uczestnictwo na wysokim poziomie - określone przez udział w innych projektach dotyczących wolnej wiedzy, wolnego oprogramowania, w ramach współpracy lub inicjatyw edukacyjnych z wysokim potencjałem korzyści dla Wikimedia.
2 = średni poziom uczestnictwa - określony przez udział w innych projektach dotyczących wolnej wiedzy, wolnego oprogramowania, w ramach współpracy lub inicjatyw edukacyjnych z potencjałem korzyści dla Wikimedia.
1 = niski poziom, nowy użytkownik - określony przez udział w innych aspektach wolnej wiedzy, wolnego oprogramowania, w ramach współpracy lub inicjatyw edukacyjnych z niskim potencjałem korzyści dla Wikimedia.
0 = brak udziału - brak zaangażowania w działania z zakresu wolnej wiedzy, wolnego oprogramowania, w ramach współpracy lub inicjatyw edukacyjnych.

Przyszłe cele w zakresie udziału w ruchu Wikimedia (35%)

Wnioskodawcy powinni mieć konkretne cele na to jak ich udział w Wikimanii wpłynie na przyszłe zaangażowanie w ruch Wikimedia. Wnioskodawcy powinni wyjaśnic dlaczego są zainteresowani uczestnictwem w Wikimanii: jaki mogą mieć wkład w konferencję i co mają nadzieję z niej wynieść.

4 = bardzo silna chęć zaangażowania w ruch Wikimedia w przyszłości; oryginalne i konkretne pomysły dotyczących tego, w jaki sposób umiejętności i zainteresowania wnioskodawcy mogą być włączone do ruchu Wikimedia i wzmocnić go
3 = silna chęć zaangażowania w ruch Wikimedia w przyszłości; kilka słabiej opracowanych pomysłów dotyczących tego, w jaki sposób umiejętności i zainteresowania wnioskodawcy mogą być włączone do ruchu Wikimedia i wzmocnić go
2 = chęć do zaangażowania się w ruch Wikimedia w przyszłości; niejasne i słabo rozwinięte pomysły wnioskodawcy dotyczące wpływu jego umiejętności i zainteresowań na ruch Wikimedia
1 = niska lub niejasna chęć zaangażowania w ruch Wikimedia w przyszłości; niejasne i nieprzemyślane pomysły wnioskodawcy dotyczące wpływu jego umiejętności i zainteresowań na ruch Wikimedia
0 = nieprzewidywany udział w projektach Wikimedia

Stypendia oddziałów regionalnych

Kilka oddziałów Wikimedia zapewnia dodatkowe stypendia dla uczestników z ich regionu geograficznego. Sprawdź strony odpowiednich chapterów aby uzyskać więcej informacji.

Aplikacje będą zbierane z udziałem centralnego formularza wniosku programu stypendialnego, a później rozdzielane pomiędzy chaptery. Stypendia, które nie zostaną zatwierdzone przez oodziały wrócą do globalnej puli stypendialnej.

 • Wikimedia Austria:
 • Wikimedia Deutschland:
  • 15 full scholarships for recipients living in Germany.
 • Wikimedia France:
  • €10,000 in scholarships to recipients selected by Wikimedia France (chapter members, other French speaking persons, etc.) and another €10,000 into the global scholarship fund.
 • Wikimédia Magyarország (Hungary):
  • 6 partial scholarships, of up to 900,000 HUF (about USD 3,600) in total, to cover flight, accommodation and registration costs. Scholarships will be used to complement international partial scholarships and to help those who do not get an international scholarship.
 • Wikimedia Israel:
  • 4 scholarships, up to USD 2,000 each to cover flight, accommodation and some incidentals
 • Wikimedia CH (Switzerland) (4500CHF or ~USD 4,800), with preference for Swiss residents or active contributors of Wikimedia projects in one of the Swiss languages (de, fr, it).
 • Wikimedia UK:
  • £5,000 in scholarships to recipients in the UK.
 • Wikimedia Italia:
  • 8 scholarships - of up to 1,250 € each - to cover flight, accommodation and registration costs for recipients living in Italy.

Pytania

Więcej informacji o Programie Stypendialnym Wikimanii 2012 uzyskasz na stronie z pytaniami i odpowiedziami.

Składanie wniosków

Scholarship applications closed on February 16, 2012.